Medielaben 2013 – årsmelding

Polaris Medias medielab er etablert i Adresseavisen. Utviklingsverkstedet har et konsernansvar for digital utvikling og er prosjektdrevet.

Vårt første utviklingsteam i Krakow består av Mateusz Szczepaniak (fra venstre), Maciej Szczytowski, Wojciech Przechrzta, Artur Skowroński og Maciej Dragan (teamleder).

Medielaben er tverrfaglig organisert med redaksjonell og kommersiell kompetanse som utviklere, designere og prosjektledere og jobber særlig med frontendutvikling for redaksjoner og marked og samarbeidet med Adresseavisens IT-avdeling om integrasjoner mot den digitale konsernarkitekturen.

Medielaben gir også støtte til lokale utviklingsprosjekter i de enkelte mediehusene.

Polaris Medielab økte i 2013 sin digitale utviklingskraft ved å rekruttere egne Polaris-team i Schibsted Norge Digitals store utviklingssenter i Krakow i Polen. Den sørpolske IT-hovedstaden er blitt et europeisk kraftsenter for digital programmering der mange internasjonale selskaper henter arbeidskraft og kompetanse fra Krakows tre universiteter.

En 3-åring avtale sikrer Medielaben tilgang til ti medarbeidere fordelt på to team i «Schibsted Tech Polska» (STP). I desember ble det første teamet komplett, og i første halvår 2014 intensiveres etableringen av team nummer to. Inntrykket av vårt første team, leveransene og den polske arbeidskulturen er meget bra.

STP har tilhold i lyse og moderne kontorer straks utenfor Krakow sentrum. Våre utviklere jobber i åpent landskap sammen med team fra blant andre Schibsted Norge Digital, Aftenposten, VG TV, Finn og Aftonbladet. Den strategiske betydningen av samarbeidet er åpenbar.

De viktigste oppgavene i 2013 for teamet hos STP har vært etablering av felles utviklingsmiljø mellom Trondheim og Krakow og 100% Sport-prosjektet. Fellessatsingen mellom Schibsted- og Polaris-avisene er landets nest største sportssite med bl.a. intensiv dekning av lekene i Sotsji og spesielt norsk og internasjonal fotball.

Medielabens viktigste leveranser for 2013: 

  • Den mobile revolusjonen: Den mobile nettbølgen har løftet alle nyhetssiter i Norge, men særlig Polaris Media som har fått et ekstra løft mye takket være en god og responsiv løsning for håndholdte enheter med god søkefunksjonalitet. Praktisk talt alle Polaris-mediehus fikk løsningen satt opp i første halvår og traff bølgen godt i timing og funksjonalitet.
  • Felles videoplayer tilpasset alle typer enheter i mediehusene.
  • Betalingsrevolusjonen: Nordiske mediehus har en stund eksperimentert med løsninger for betalt innhold. I 2013 utviklet Adresseavisen en egen digital søndagsutgave og forsidemoduler for henvisninger til betalt innhold i e-avis-utgaver. Medielaben har gitt konsept-, design- og utviklingsstøtte til introduksjonen av nye betalingsløsninger som vil komme i 2014.      
  • Big Data: Medielaben videreutviklet sine løsninger for anbefalingsteknologier for å berike innhold og sørge for bedre sidevisningsresultater. Dette arbeidet er omtalt på egen plass i årsmeldingen.
  • Brukerskapt innhold: Polaris Media har laget nye løsninger for brukerskapt innhold via så vel mobile tilbud, via en egen community-modul i onlineløsninger Polaris Web for «Lesernes Sider» i flere mediehus samt integrasjon av betalte gratulasjoner, hilsener og annonser via annonseproduksjonssystemet Webassistenten.
  • Annonsesystemer og formater: Medielaben har kontinuerlige leveranser mot markedsavdelingenes produkter innen Storby-formatene, Finns rubrikktjenester og annonsesystemene som benyttes av avisene på Nordvestlandet og i Nord-Norge.
  • Integrasjoner: Et viktig område for multimediell effektivisering er integrasjoner mellom ulike produksjonssystemer for trykt presse og online-systemer. Automatisert og sømfri flyt av innholdselementer er verdifullt ettersom plattformporteføljen øker, og kompleksiteten i produksjonen tiltar. Systemsamspillet er en forutsetning for god kostnadskontroll i produksjonen, slik at våre ressurser allokeres mest mulig mot innholds- og salgsleddene. 

Rolf Dyrnes Svendsen, leder Polaris Media medielab 

Legg til i min rapport