Årsrapport redaktørforum 2013

Dette er den femte samlede redaksjonelle årsrapport for alle mediehus i Polaris Media.

 Arbeidsutvalget i Polaris Media redaktørforum. Øverst f.v. Arne Blix, Adresseavisen, Hanna Relling Berg, Sunnmøresposten, Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke og Arve Løberg, Trønder-Avisa. Nederst: Stein Arne Sæther, Adresseavisen, Steinulf Henriksen, Folkebladet og Skjalg Ledang, Fosna-Folket.

 Vi belyser noen aktuelle redaksjonelle spørsmål og gir oversikt over status og aktiviteter. Det sentrale er likevel rapportene fra hver enkelt sjefredaktør i alle mediehusene og stiftelsens kommentar til disse.

Rapporten for 2013 er den første der rapportene presenteres på en mer utfyllende måte digitalt. Dette gjør det mulig å vise mer av det digitale innholdet vi publiserer og gjør rapporten mer tilgjengelig for leserne av de enkelte medieproduktene.

Utviklingskonferanse i Trondheim
Redaktørforum lager et årlig utviklingskonferanse for redaktørene i konsernet. De siste to årene har dette vært et samarbeid med journalistene. I 2013 ble konferansen lagt til Trondheim (17.-19.4.).

Sigmund Kydland i Amedia innledet til diskusjon om betalt innhold på nett. Jonathan Falck fra Stampen ga oversikt over utviklingstrekk i journalistikken. Som tidligere la vi også stor vekt på å presentere ulike satsinger og suksesshistorier fra våre mediehus. Konferansen diskuterte også kvalitetsutfordringer i den digitale transformasjonen.

Redaksjonelle priser
Sammen med journalistene arrangerte redaktørforum også i 2013 en priskonkurranse for god journalistikk i året som gikk. Juryen bestod av Fritz Breivik (leder) fra journalistutdanningen i Bodø, Linda Berit Eikrem fra journalistutdanningen i Volda, Kristine Foss fra stiftelsen, Rune Ytreberg fra NRK Troms, Tarald Aano fra Stavanger Aftenblad og Håvard Bjelland som er fotograf i Bergens Tidende. Polarisprisene for 2013 blir delt ut under kommende utviklingskonferanse i Ålesund.

Årsmøte i stiftelsen
Årsmøtet i den redaksjonelle stiftelsen for Polaris Media ble avviklet i Oslo den 29. august 2013 (utsatt fra april). Marit Breivik ble valgt til leder for stiftelsen. På årsmøtet ble det lagt frem årsmelding for 2012, avgitt regnskap for samme år og vedtatt arbeidsplan og budsjett for aktivitetene i 2013 og 2014.

Studietur til Sverige
Redaktørforum og stiftelsen gjennomførte 27. – 29. oktober en studietur til Malmø og Göteborg der vi besøkte Helsingborg Dagblad og Göteborgsposten. Formålet var å se mer på hvordan svenske mediehus med forankring i lokal- og regional journalistikk møter økonomiske utfordringer og digital omstilling. Blant annet var vi opptatt av redaksjonell organisering og satsinger på mobil og levende bilder.

Strategi og utvikling
Redaktørene har deltatt aktivt i ulike utviklings- og strategiprosesser. I 2013 har dette blant annet handlet om betalt innhold, big data og anbefalingsteknologi, mobilen som innholdsplattform og levende bilder som viktig innholdsprodukt på våre nettsider.

Strategiarbeidet har hatt ulike vinkler i forhold de svært store forskjellene i størrelse og oppgave for de ulike mediehus. Strategiarbeidet har ført til betydelig satsting for å utvikle digitale abonnement, styrke nyhetsjournalistikken på mobile plattformer og økt bruk av levende bilder. Et eget digitalt utviklingsprosjekt er under gjennomføring i iTromsø og som har betydelig overføringsverdi til andre mediehus i konsernet.

 Arne Blix
Sjefredaktør i Adresseavisen og leder av redaktørforum

Les den redaksjonelle årsrapporten for 2012 her

Legg til i min rapport