Trønder-Avisa

Mediehuset Trønder-Avisa har i 2013 vært preget av mange interne og organisatoriske endringer, både i morselskapet og i lokalavisene. Lokalavisene har det beste året bak seg noen gang både med hensyn til opplag og økonomi. Avisene har funnet sin form som ukeaviser og har dyktige medarbeidere. Morselskapet gikk ut av 2012 med vedtak om reduksjon i medarbeiderstaben og med nøkkelpersoner som sluttet. Vi gikk inn i 2013 med ny nyhetsredaktør, digitalredaktør (nyopprettet stilling), ny kultur- og magasinredaktør, utviklingsredaktør (nyopprettet). Selskapet har nå sju redaktører, fem kvinner og to menn, som sikkert er norsk rekord i kvinneandel.

Fakta
Samlet opplag 20 681
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Arve Løberg (59)
Nord-Trøndelag
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
61 000
Daglige brukere på nett
29 000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 14 079
 • Redaksjonelle årsverk
 • 41
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 384
 • Antall kommentarer
 • 258
 • Antall innlegg på nett
 • 5 802
 • Refuserte innlegg på nett
 • 3 939
 • Antall leserinnlegg
 • 1 757

  Trønder-Avisa

  Mediehuset Trønder-Avisa har i 2013 vært preget av mange interne og organisatoriske endringer, både i morselskapet og i lokalavisene.

  Lokalavisene har det beste året bak seg noen gang både med hensyn til opplag og økonomi. Avisene har funnet sin form som ukeaviser og har dyktige medarbeidere. I 2013 fikk lokalavisene sin første kvinnelige redaktør, da Torun Støbak (19) overtok redaktørstolen i «Snåsningen». Hun ble samtidig landets yngste avisredaktør.

  Morselskapet gikk ut av 2012 med vedtak om reduksjon i medarbeiderstaben og med nøkkelpersoner som sluttet. Vi gikk inn i 2013 med ny nyhetsredaktør, digitalredaktør (nyopprettet stilling), ny kultur- og magasinredaktør, utviklingsredaktør (nyopprettet). Selskapet har nå sju redaktører, fem kvinner og to menn, som sikkert er norsk rekord i kvinneandel.

  2013 har vært preget av en hektisk og omfattende valgkamp og etter valget med en ny regjering. Trønder-Avisa har vært preget av valgkampen og i løpet av noen hektiske uker i august og september hadde avisa 170 sider om valgkampen i tillegg til en bred dekning også på nett.

  I 2013 har hele organisasjonen tatt langt stek i å få økt digital kompetanse gjennom en egen kompetanseuke.

  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Den største ambisjonen i 2013 har vært å befeste posisjonen som et viktig mediehus for folk som bor i Nord-Trøndelag.

  Det har vært viktig å prioritere å få den samme digitale styrke i lesermarkedet som vi tradisjonelt har hatt med papiravisa. Derfor har vi lansert både ny mobilutgave og ny nettbrettutgave i 2013.

  Mediehuset har de siste årene jobbet mye med å få digitalisert hele avisarkivet fra 1864 og fram til i dag. Dette ble sluttført i 2012, og før 2013 ble det besluttet at avisarkivet i 2013 inngår som en del av e-avisa som selges enten som ren digitalavis eller som et tillegg til papiravisa.

  Det var en ekstra ambisjon i 2013 at vi skulle få til et nytt redaksjonelt prosjekt som hadde digital forankring. Vi lanserte i mai «Felttoget i Nord-Trøndelag», som samlet mye historisk materiale om starten på den andre verdenskrig i Nord-Trøndelag. Prosjektet har høstet mange lovord og anerkjennelse blant annet ved å bli nominert til nordisk digitalpris i 2013. Prosjektet ble også honorert med hederlig omtale på journalistkonferansen Hellkonferansen.

  Legg til i min rapport

  Året i bilder

  Fotografenes jobb er å fange øyeblikket. Fortelle en historie med ett bilde. Her er noen av øyeblikkene vi fanget i 2013.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Stortingsvalget 2013 er et godt eksempel på at mediehuset får vist fram sin betydelige samfunnsrolle.

  I tillegg til at vi er en viktig debattarena, med mer enn 400 debattinnlegg og kronikker i de to valgmånedene august og september, så hadde avisa på reportasjeplass mer enn 170 nyhetssider om valgkampen. I tillegg deltok Trønder-Avisa sammen med NRK Trøndelag og Adresseavisen i egne debattprogrammer på tv, samt at vi samarbeidet med Høgskolen i Nord-Trøndelag om valgkampavslutning på Campus i Levanger med representanter fra samtlige politiske partier til stede.

  Trønder-Avisa var en av avisene som deltok i Aftenpostens kampanje  «Min stemme» for å få flere førstegangsvelgere til å delta i valget. Vi valgte å kjøre fire egne sider «rundt» avisa i oppstarten og hadde også en spesiell førsteside på selve valgdagen. Dessuten fulgte vi opp kampanjen med egne saker med ungdom både på nett og papir. Vi lot to førstegangsvelgere både skrive egne kommentarer fra debattmøter og bli intervjuet om deres opplevelse av valgkampen.

  I flere reportasjer viste vi hvordan unge mennesker anonymt kunne mobbe hverandre på nye sosiale medier. Ungdom selv tok affære og oppmodet til at man tok avstand fra denne type sosiale medier. Dette førte til et engasjement i mediehuset og vi startet underskriftsaksjonen «Nok en nok», med følgende budskap:

  «Trønder-Avisa tar initiativet til en underskriftsaksjon som vi har kalt «Nok e nok». Hovedhensikten er å bidra til at det settes i gang en nordtrøndersk folkebevegelse for vettug bruk av sosiale medier.
  Samtidig ønsker vi å sette et søkelys på anonym sjikane og mobbing som foregår på sosiale medier.
  Vi henvender oss både til barn og unge og deres foreldre og andre foresatte med underskriftsaksjonen.
  Trønder-Avisa vil bidra til å spre gode holdninger i forhold til bruk av digitale medier.
  • Vi har fått nok av sosiale medier som skaper utrygghet og dårlige oppvekstvilkår for barn og unge.
  • Vi har fått nok av digital mobbing
  • Vi vil bidra til at barn og unge skal få en trygg digital oppvekst.
  • Vi sier nei til sosiale medier som skaper mobbing gjennom anonym sjikane
  • Vi sier ja til sosiale medier som bidrar til forståelse, vennskap og gode forbindelser mellom folk 
  • Vi sier ja til at foreldre og andre foresatte lærer seg bruk av sosiale medier og kan være gode rollemodeller for barn og unge»

  Avisa fikk mange tilbakemeldinger på underskriftsaksjonen og vi fulgte opp med en rekke reportasjer både på nett og papir gjennom hele kampanjen. I alt var det vel 6.000 personer som underskrev på «Nok e’ nok».

  Ved inngangen til 2013 hadde avisa en større artikkelserie om utviklingen i Nord-Trøndelag fram mot 2030, hvor den største utfordringen vil være pensjonistboomen i store deler av fylket. Gjennom en rekke reportasjer viste vi til hva som vil skje når alderssammensetningen i store deler av fylket vil bli skjev. Hele artikkelserien var godt kildebelagt og den resulterte i en større debatt i fylkestinget om samme tema i løpet av året.

  I valgkampen valgte vi å sette av journalistiske ressurser til å lage en større reportasje fra den vesle kommunen Ragunda i Sverige. Kommunen er en av de største vannkraftkommunene i vårt naboland og vi problematiserte situasjonen for Ragunda sett opp mot hva som kan skje i vårt land. Reportasjen ble flittig debattert i valgkampen.

  Barnevern har vært et vanskelig tema å behandle i media. Vi har lenge vært forsiktig med å bruke mye plass på dette tema fordi det er vanskelige enkeltsaker å gå inn. Vi har imidlertid med jevne mellomrom hatt saker om «krisen» i barnevernet i mange kommuner hvor man har brukt mye mer penger enn budsjettert på denne sektoren. I 2013 har en av våre medarbeidere jobbet mye mer systematisk med dette tema, intervjuet en rekke mennesker – både voksne og barn – som har vært en del av statistikken i det offentlige barnevernet. I løpet av reportasjeserien fikk vi belyst situasjonen for barnevernet og avdekket at situasjonen for barnevernet i Nord-Trøndelag på mange området er dramatisk og dårlig.

  Situasjonen for Rock City i Namsos har vi brukt mye tid og ressurser på – og presentert både på nett og papir i løpet av 2013. Dette er en sak som flere medier har belyst grundig og omfattende. I vår dekning har det vært viktig å finne ut hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og hvem som må ta ansvar for det som har skjedd.

  Trønder-Avisa har en svært viktig funksjon som limet i mange lokalsamfunn. Noe av dette henger sammen med betydningen av at avisa er med «fra vugge til grav». Derfor betyr også personaliastoffet mye i avisa. Vi bruker ganske store ressurser på å ta bilder av foreldre og barn på sykehuset når en ny verdensborger kommer til Nord-Trøndelag. Og i løpet av 2013 hadde vi 80 fødelsesdagsomtaler, 335 minneord og 560 omtaler av gravferder og bisettelser.

  En av de mest sette videoene sommeren 2013 var denne fra da en sementbåt knuste småbåthavna i Levanger 6. juli.
  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Jevnlig evaluering og kompetansehevende tiltak mediehuset ikke har sett maken til er noe av det Trønder-Avisa har gjort for å heve seg journalistfaglig gjennom 2013.

  Evaluering
  I forbindelse med endringer i redaksjonsledelsen ble rutinene for evaluering lagt noe om høsten 2012. Den daglige gjennomgangen av avisa ble tonet noe ned til fordel for en bredere gjennomgang hver fjortende dag. Denne evalueringsformen fortsatte vi med i 2013. Tilbakemeldingene er positive, og vi mener denne evalueringsformen passer bra for vår organisasjon. Stort sett er det redaktører og andre internt som er ansvarlige for evalueringen som er åpen for hele mediehuset. I 2014 kommer vi også til å hente inn eksterne folk for å hjelpe oss med evalueringen, først ut var Otto Ulseth 22. januar.

  Kompetanseheving
  I 2013 ble det satt av betydelige midler til kompetansehevende tiltak i Trønder-Avisa. I tillegg til at en del medarbeidere deltok på individuelle kurs utenfor mediehuset, ble det satset mye på intern kursing. I uke 40 ble det avviklet en intern kompetanseuke både for ansatte i Trønder-Avisa og for ansatte i alle datterselskapene. Totalt ble det avviklet 40 kurs og seminarer på ei uke, mens vikarer hjalp til med å holde produksjonen i gang. Programmet hadde fokus på digital kompetanseheving i alle ledd, og tiltaket utgjør den største satsingen på digital utvikling i bedriftens historie. Prosjektet ble omtalt både i Journalisten og i andre medier, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at vi prioriterer kompetanseheving og satser så mye tid og penger på et slikt prosjekt.

  For det kostet. Da Trønder-Avisa solgte feriestedet Solstrand i Flatanger, ble ledelsen sammen med fagforeningene enige om å bruke 500.000 kroner av overskuddet på dette salget til kompetansetiltak. Målet med den digitale kompetanseuka i oktober 2013 var å kombinere det sosiale med kompetanseheving. Vi ønsket å bygge en intern stolthet og fellesskapsfølelse, samtidig som vi naturligvis også ønsker å bli best i klassen digitalt. De fleste av kursene var motivert av faglige årsaker, men noen av innslagene var lagt inn kun for å inspirere og motivere, som f.eks foredraget med Erik Thorstvedt og møtet med Mr. Tourette – Pelle Sandstrak. Kompetanseuka ble avsluttet med middag, fest og underholdning. På festen ble det også delt ut digitale stipend til to av våre medarbeidere.

  Trønder-Avisas kompetanseuke kunne følges på Twitter, Facebook og Instagram: #kompeTAnseuka

  I uke 3 i 2014 gjennomførte vi nok ei kompetanseuke, om enn i en noe mer komprimert utgave (over tre dager) – om lag 20 ulike kurs og foredrag for alle ansatte med fokus på papiravisa, inkludert opplæring i ny versjon av Saxo. 

   

  Legg til i min rapport

  Mest lest

  Noen saker blir mest lest enn andre. Her er vår toppliste for 2013.

  Legg til i min rapport

  Konkurransesituasjonen

  Trønder-Avisa befinner seg i en krevende konkurransesituasjon.

  Papiravisa står i et direkte konkurranseforhold til 11 lokalaviser i eget fylke (deiblant våre egne lokalaviser), foruten Namdalsavisa og Adresseavisen. Papiravisen klarer seg relativt godt, selv om vi hadde nedgang i opplaget gjennom 2013. 

  På nett er konkurransebildet annerledes. Statistikken viser at vi konkurrerer med så vel lokale som regionale og nasjonale nettaviser, avhengig av hvilke saker det er snakk om – og vi opplever, i likhet med andre regionale medier, konkurranse fra internasjonale aktører.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  I løpet av 2013 er vi blitt innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i tre forskjellige saker.

  Ingen av sakene har ført til fellende dom i PFU. I en av sakene har vi hatt en omfattende korrespondanse med de fornærmede, og vi har hatt en bra dialog også etter at PFU kom med sin dom.

  – Arve Løberg,
  sjefredaktør og adm. dir.

  Legg til i min rapport