Steinkjer-Avisa

Steinkjer-Avisa skal være avisa i hjertet til folk i Steinkjer. Vi skal ta opp både store og små saker i kommunen, og vi skal gjøre det meste med godt humør. Avisa skal føles både nær og kjær. Også i 2013 økte vi opplaget på papiravisa, for sjette året på rad. I 2013 fortsatte vi suksessen fra 2012 med lesertur til Beatles’ Liverpool, og høsten 2013 dro vi i gang en markedskampanje i jakten på abonnent nr. 5.000. Både leserturene og markedskampanjene har bidratt til økt opplag og inntekter.

Fakta
Samlet opplag 4885
Utgiversted Steinkjer kommune
Ansvarlig redaktør Odd Birger Grønli (60)
Steinkjer
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
13200
Daglige brukere på nett
500
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1600
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • -
 • Antall innlegg på nett
 • -
 • Refuserte innlegg på nett
 • -
 • Antall gjestekommentarer
 • 36
 • Antall leserinnlegg
 • 24

  Mål og prioriteringer

  Steinkjer-Avisa har som i tidligere år lagt ned mye arbeid på næringslivsstoff og de unge i kommunen. Staben i avisa består av syv medarbeidere, der fire jobber med redaksjonelle saker. Målsettinga vår er å dekke hele kommunen godt, med saker om både eldre og unge. Også i 2013 hadde Steinkjer-Avisa en betydelig opplagsøkning.

  Mål og prioriteringer
  Steinkjer-Avisa skal drives forretningsmessig sunt og ha lønnsomhet uavhengig av pressestøtten.

  «Avisas oppgave er [...] å bidra til det vi kaller den gode Steinkjer-følelsen»

  Avisas oppgave er, med en positiv grunnholdning, å engasjere både unge og eldre i kommunen, og bidra til det vi kaller den gode Steinkjer-følelsen. Vi har de siste åra laget egen film «Steinkjer forteller», arrangert torg-konsert med 2.000 publikummere og støttet ulike kultur- og idrettsarrangement. Det skal vi fortsette med.

  I seks-syv år har opplaget økt, mye takket være et godt salgsapparat, men også gjennom kampanjer i egen regi.

  En av våre målsettinger er å komme i bedre kontakt med de yngre leserne ved å opprette en ny digital løsning. Vi har nylig startet en serie med alle barneskolene i kommunen, der 6. klassingene selv skriver om sin skole, nærmiljøet og tanker om framtida i kommunen.

  Steinkjer-Avisa skal være førstevalget for innbyggerne i kommunen hver fredag. Næringsliv, byutvikling, ungdom og kultur skal også i framtida være godt synlig i våre spalter, samtidig som vi vil fortsette med faste, gode gjesteskribenter.

  Steinkjer-Avisa skal være et attraktivt annonseorgan for det lokale næringsliv og beslutningstakere.

  Nærhet og gjenkjennelse er viktige begreper for oss. I en årrekke har vi presentert lokalt historisk stoff, og dette vil vi fortsette med. Samtidig skal vi også være best på Steinkjer-nyhetene, og følge utviklingen i kommunen på en engasjert og kritisk måte når det er nødvendig.

  Steinkjer-Avisa vil at leserne skal ha en god og positiv opplevelse når de leser oss, og vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i kommunen.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2013 har mye dreid seg om utkantskolene og sentrumsutvikling. Målet framover er å bli enda bedre på å dekke utkantene i vår nokså store kommune, samtidig som vi vil fortsette å utvikle vårt kulturengasjement i forhold til musikkfestivalene i kommunen. I 2014 blir Steinkjer-Avisa 30 år, og våre «gaver» til abonnentene vil i hovedsak bli kulturopplevelser i avisas egen regi.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Drøyt halvparten av staben i avisa deltok våren 2013 på LLAs landsmøte i Lofoten. Noen av medarbeiderne har også deltatt på Trønder-Avisas kompetanseuke. Vår nærmeste konkurrent er fortsatt vår eier, Trønder-Avisa, som vi samarbeider godt med på flere plan.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Steinkjer-Avisa har ikke vært klaget inn til PFU i 2013.

   Odd Birger Grønli,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport