Snåsningen

2013 har vært et spesielt år for Snåsningen. I løpet av året er alle ansatte i bedriften skiftet ut med nye medarbeidere. Som et naturlig ledd i denne prosessen, har vi knyttet oss tettere opp mot andre aviser i Trønder-Avisa-konsernet på markedssiden. Det innebærer at Snåsningen, Trønder-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid har delt på en annonsekonsulent i år. Det har vært ressurssparende for alle aviser, samtidig som nyorganiseringen har skapt større muligheter for samsalg. For Snåsningens del har det resultert i at vi i 2013 satte salgsrekord, og et pent driftsoverskudd.

Fakta
Samlet opplag 1603
Utgiversted Snåsa
Ansvarlig redaktør Torun Støbakk (20)
Snåsa kommune
Kommer ut Onsdager
Daglige lesere totalt
4328
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1248
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 49
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • -
 • Refuserte innlegg på nett
 • -
 • Antall leserinnlegg
 • 30

  Mål og prioriteringer

  Opplaget vårt er stabilt, men sammenlignet med fjoråret opplever vi en liten nedgang (1617 i 2012 - 1603 i år). I 2014 vil vi i større grad enn i fjor prioritere kampanjer for å øke antall abonnenter.

  Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone.

  Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie, og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdige forhold i Snåsasamfunnet. Konkurransesituasjonen i vårt nedslagsfelt er tilstede, men vi har alle forutsetninger til å være best. Vårt mål er at vi ikke bare skal vi være den soleklart viktigste nyhets- og informasjonskanalen i Snåsa; vi skal også være den viktigste premissleverandøren for den lokale debatten.  Det har vi vært i 2013, og det vil vi fortsette å være.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I nyhetsåret 2013 har redaksjonen satt flere viktige saker på dagsorden. Den som har engasjert våre lesere mest, er sannsynligvis også den viktigste. Hele året gjennom har kommunestruktur og interkommunale samarbeidsforhold blitt viet mye plass i avisens spalter.

  Hvilke kommuner Snåsa skal samarbeide med, er en viktig diskusjon som kan legge føringer i den varslede kommunereformen. Vi har etter beste evne forsøkt å få diskusjonen ikke til bare å handle om renovasjonstjenester og IKT-samarbeid, men også om identitet: Er snåsninger namdalinger eller inntrøndere? Skal vi se sørover eller nordover? Det mener vi å ha lyktes med, og leserinnlegg og debattråder på lokalavisas Facebook-vegg tyder på at engasjementet om saken er stort.

  For første gang, har vi i år også jevnlig fulldistribuert avis til nabokommunene i nord (Indre Namdal) og deler av Steinkjer kommune. I disse utgavene har vi forsøkt å gjøre en viss redaksjonell tilnærming, slik at sakene som står i avisa også er interessante for «naboene» i nord, samtidig som Snåsningen fortsetter å være det den skal være: En lokalavis for Snåsa. 

  Siden Snåsa er en tospråklig kommune, har også Snåsningen valgt å satse på sørsamisk stoff. I 2013 har vi hatt minst en sørsamisk side i hver utgave. I tillegg til de faste sidene, valgte vi i forbindelse med stortings- og sametingsvalget å gi ut en egen valgavis med stoff på sørsamisk og norsk. Avisen, som ble sendt ut til sørsamer og institusjoner i hele det norske sørsameområdet, blir omtalt som et historisk dokument og er sannsynligvis den første i sitt slag. Selv om 2014 ikke er valgår, håper vi det vil være mulig å videreføre den sørsamiske satsningen enda mer. 

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Som ukeavis i et lite og gjennomsiktig lokalsamfunn som Snåsa, legger vi mye vekt på grundighet og etterrettelighet. Vi har ikke hatt PFU-saker dette året.

  Torun Støbakk,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport