Lokalavisa Verran- Namdalseid

Lokalavisa Verran-Namdalseid er et ungt medlem av avisfamilien, og kan se tilbake på fem hektiske år i Verran, Namdalseid og etter hvert også Beitstad i Steinkjer kommune. Fra en gründerfase i stor grad basert på frilansere, har avisa nå to redaksjonelt ansatte, samt en fast frilanser, og har etter hvert fått et stabilt opplag som er høyere enn antall husstander i de to kommunene avisa i utgangspunktet var tenkt å dekke. Avisa eies 100 prosent av Trønder-Avisa.

Fakta
Samlet opplag 2165 (+47)
Utgiversted Malm, Verran kommune
Ansvarlig redaktør Borgar Jønvik (58)
Verran og Namdalseid kommuner, samt Beitstad i Steinkjer kommune
Kommer ut Onsdager
Daglige lesere totalt
5800
Daglige brukere på nett
-
Daglige brukere på mobil
-
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1 276
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 300
 • Refuserte innlegg på nett
 • 2
 • Antall leserinnlegg
 • 13
  UKULTUR: En pressemelding om ungdoms positive adferd i trafikken ble oppslagssak med motsatt fortegn i Lokalavisa. NRK uttrykte misunnelse over at de ikke hadde laget denne saken først. Et eksempel på at det dagligdagse ofte blir oversett.

  Mål og prioriteringer

  Lokalavisa Verran-Namdalseid hadde også i 2013 som markedsmål å stabilisere opplaget etter kraftige vekstår. Etter en liten nedgang i 2012, kunne vi registrere en gledelig opplagsøkning i 2013, ikke minst takket være aktivt telefonsalg på høsten, som ga i underkant av 300 nye og tilbakevendte abonnenter. Fordi salget foregikk sent på året, vises tilgangen bare delvis som opplagsøkning. Store leveringsproblemer i Beitstad gjorde dessuten at en del av disse nye abonnentene falt fra allerede i starten.

  Lokalavisa satset tidlig på å rekruttere utflyttere som abonnenter, og lyktes brukbart med det. Utflytterne kan deles i to grupper: De som har vokst opp her, og flyttet ut. Og de som har flyttet inn og deretter flyttet ut igjen, slik det er naturlig i et tidligere gruvesamfunn. I sistnevnte gruppe har vi etter hvert registrert stort frafall, fordi abonnenter uten lokal forankring verken kjenner igjen steder eller personer som nå omtales i avisa på samme måte som de som er vokst opp her.

  Økonomisk har Lokalavisa også i 2013 hatt et utfordrende år. Første halvår foregikk helt etter budsjett, men andre halvår ga en salgssvikt på rundt 200.000 kroner, som også ga tilsvarende negative resultat på bunnlinja. Lokalavisas annonseselger ble ansatt i Trønder-Avisa for å betjene Lokalavisa (40 %), Snåsningen (40 %) og Trønder-Avisa (20 %). Manglende kommunikasjon under ferieavvikling forårsaket hovedtyngden av salgssvikten i forbindelse med Steinkjermartnan og Namsosmartnan, sammen med mer lunkent marked på slutten av året.

  Lokalavisa er fem år ung, og også året 2013 ble brukt til å finpusse avisproduktet, og gjøre avisa gjenkjennbar for leserne slik at de føler seg heime.

  En analyse av årets utgivelser viser at fulldistribusjon i eget distrikt har gitt gode økonomiske resultater, mens fulldistribusjon i Steinkjer og Namsos har omtrent samme resultat som ordinære aviser. Næringslivet i Namsos har ikke vist seg interessert i å annonsere i våre fulldistribusjonsaviser til Namsos kommune. Og siden også fulldistribusjon i Steinkjer kommune har vært lite lønnsomt, og bare stjeler annonsekroner fra Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa, vil det kun bli fulldistribusjon i eget dekningsområde i 2014.

  Lokalavisa er fem år ung, og også året 2013 ble brukt til å finpusse avisproduktet, og gjøre avisa gjenkjennbar for leserne slik at de føler seg heime.

  Takket være faste frilansere i alle bygdesentra er Lokalavisa i stand til å dekke hendelser og arrangementer langs de 13 milene med veg vi dekker. Ambisjonene har vært og er fortsatt å bli mye flinkere på nyhetsdekning og egne saker. Journalist er fast ansatt i 2013 som ledd i denne satsingen, blant annet for å kunne gå grundigere inn i aktualitetssaker, og har vært et verdifullt tilskudd både journalistisk og beredskapsmessig.  

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Lokalavisa er pr. definisjon lim og lupe i de tre kommuner vi nå dekker. Lupen er pga. lav bemannning ikke flittig nok benyttet, men limet fungerer bra. Vi dekker det meste av hendelser, men er ikke dyktig nok på nyhets- og aktualitetssaker.

  At lokalavisene holder stand mens papiraviser for øvrig mister lesere, har etter vår mening en enkel forklaring: Folk går ikke lenger på kaffebesøk til hverandre, og folk prater ikke lenger med hverandre på butikken. Da trenger de lokalavisa for å holde rede på hva som foregår i nabolaget..

  Jubileumsåret har ikke vært det store avisåret i Lokalavisas femårige historie, men et år på det jevne uten de store nyhetssaker verken av hendelser eller utløst av egen innsats. Lokalavisa har likevel medvirket til utvikling i en del saker, blant annet skifte av rådmann i Namdalseid. Her var Lokalavisa til stede på formannskapsmøtet der rådmannen fikk såpass hard kritikk at han senere måtte gå. Dermed kunne vi rapportere om mistilliten. Uten vår tilstedeværelse ville saken fort ha blitt et par linjer i et offentlig møtereferat.

  At lokalavisene holder stand mens papiraviser for øvrig mister lesere, har etter vår mening en enkel forklaring.

  Lokalavisa var også tidlig på banen og meldte om Verran kommunes planer om bygging av gjennomgangsboliger for flyktninger på «beste tomta i by’n». Vi ba om kommentarer på Facebook, og den massive motstanden som fulgte, resulterte i at planene ble skrinlagt.

  Lokalavisa har også vært aktivt til stede i forbindelse med revitalisering av Södra Cell i Folla, som nå er overtatt av østerrikske MM Karton AG og som har gitt de aller fleste som ble oppsagt i 2012 ny jobb og ført til ny optimisme i Folla-samfunnet. Vi har fulgt de nye eieres inntreden i lokalmiljøet, både på jobb og i mer privat sammenheng, blant annet konsernsjef og statsråd på jekttur i Trondheimsfjorden.

  Lokalavisa har også fulgt skolestrukturutviklingen i de tre kommunene tett. Både Stranda Oppvekstsenter i Verran og Moen Skole i Beitstad er nedlagt i løpet av året, vi var til stede siste skoledag ved begge skoler. Ungdomstrinnet ved Statland skole ble vedtatt nedlagt like før jul, og Folla skole så også ut til å være i faresonen. Lokalavisa har tatt temperaturen og fått mange tilbakemeldinger på våre Facebook-sider.

  Kommunal økonomi har også vært utgangspunkt for en rekke oppslag, ikke minst fordi Verran kommune heretter taper 5 millioner kroner årlig pga. «tvangsflytting» av polske gjestearbeidere til andre kommuner – med store konsekvenser for Verran kommunes handlefrihet i årene framover.

  To av våre saker har også fått nasjonal oppmerksomhet – ikke på grunn av journalistisk håndverk, men på grunn av sin karakter. Sanitetskvinnenes innkjøp av vibrator er blitt en gjenganger, bl.a. på NRK P3, og vår reportasje om doskåla som ble stjålet fra Fines kirke, ble kjøpt av VG.

  Lokalavisa mottok to priser under landsmøtet i Landslaget for Lokalaviser: Markedsprisen for avisas annonseserie i forbindelse med nedleggingen av Södra Cell AS i Follafoss, og hederlig omtale til fotograf/redaktør Borgar Jønvik for forsidebildet i samme sak.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Lokalavisa har med én fast ansatt redaksjonell medarbeider som samtidig er redaktør og daglig leder, drevet risikosport som lykkeligvis har gått bra. For å redusere risikoen og føre avis og drift over fra gründerfase til mer normal drift, valgte styre og daglig leder å ansette journalist i helstilling i 2013, både for å skape større forutsigbarhet i tilførsel av redaksjonelt stoff, og for å kunne ha stedfortreder for redaktør ved evt. sykdom.

  Lokalavisas medarbeidere har deltatt i den kompetanseutvikling som tilbys fra eieren Trønder-Avisa.

  Avisa har i 2013 innført faste onsdagsmøter der fast ansatte og fast frilansmedarbeider evaluerer ukas avis og planlegger kommende utgivelser.

  I nord konkurrerer Lokalavisa Verran-Namdalseid med Namdalsavisa, i sør med våre eiere Trønder-Avisa. I Beitstad konkurrerer vi dessuten med Steinkjer-Avisa. Det månedlige Bygdebladet i Beitstad anser vi ikke som konkurrent. Tilsvarende blad i Namdalseid, Melkerampa, som utgis gratis til alle husstander av kommunen månedlig, er derimot en klar konkurrent, fordi dette har fulldistribusjon og tar inn gratis eller billige annonser.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Lokalavisa Verran-Namdalseid er ikke blitt klaget inn for PFU i 2013.

  – Borgar Jønvik,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport