Inderøyningen

2013 var et normalår for Inderøyningen der ingen store saker preget nyhetsbildet. Avisa feiret sitt 20.årsjubileum, og i den anledning hadde vi mye jubileumsstoff i avisa som kom ut 27. september. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. Det var også i fjor relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Som nevnt i tidligere redaksjonelle rapporter er det ikke lett selv å vurdere eget omdømme, men tilbakemeldinger tyder på at både lesere og annonsører er fornøyde med avisen.

Fakta
Samlet opplag 1972
Utgiversted Straumen
Ansvarlig redaktør Stig Leinan (60)
Inderøy kommune
Kommer ut Fredag
Daglige lesere totalt
5300
Daglige brukere på nett
-
Daglige brukere på mobil
-
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1196
 • Redaksjonelle årsverk
 • 1,3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • -
 • Refuserte innlegg på nett
 • -
 • Antall leserinnlegg
 • Ca. 100

  Mål og prioriteringer

  I 2013 fikk avisa utarbeidet en strategiplan der blant annet Inderøyningens verdigrunnlag ble understreket. Her heter det at «Inderøyningen skal være ei fri og uavhengig lokalavis med Inderøy kommune som dekningsområde og primært nedslagsfelt. Det skal være en høyt prioritert målsetting at alle fem grender i kommunen er stoffmessig dekt i hver utgave. Avisa skal være lokalsamfunnets lim og lupe. Den skal være bygdas talerør og samlende identifikasjonsobjekt, og skal fortelle hva som foregår i lokalsamfunnet. Dessuten skal spaltene være åpne for alle som ønsker å komme til, innenfor lovens og presse-etikkens rammer».

  I arbeidet med strategiplanen ble avisas redaksjonelle visjoner løftet fram. Her heter det at «Inderøyningen skal ha en positiv grunntone, men sette fingeren på kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet og at den skal framstå som relevant for alle inderøyninger, enten de bor i Inderøy, eller har hjertet sitt i kommunen.» Ellers er visjonen at «Inderøyningen skal være Inderøy sin stemme i storsamfunnet, den skal profilere at vi er «best i lag»– både internt i bedriften og sammen med Inderøy-samfunnet og den skal løfte fram hele Inderøy, både geografisk, næringsmessig og kulturelt.» På markedssiden er visjonen at «Inderøyningen skal ha en økonomi som gir avisa handlefrihet, og har som målsetting å drive forretningsmessig lønnsomt med egen drift og at avisa skal være det primære valgt for annonsører i Inderøy.»

  «Oppsummeringen viser at vi har all grunn til å se positivt på avisas muligheter i 2014.»

  For oss ansatte i Inderøyningen har arbeidet med strategiplanen vært meget nyttig. Det har bidratt til kreativitet og gjort at vi «drar i samme retning». Vi er sikre på at dette vil bidra til å gi avisa et løft.

  En målsetting for Inderøyningen i 2013 var økt annonsemengde både i kroner og volum. Det klarte vi. Vi nådde budsjett og vel så det. Dette er vi naturligvis fornøyde med. Oppsummeringen viser at vi har all grunn til å se positivt på avisas muligheter i 2014.

  I 2013 hadde vi bestemt oss for at vi skulle bli enda bedre på å finne fram saker som setter dagsorden i lokalsamfunnet. Her har vi bare delvis lykkes. I likhet med tidligere år har vi ikke vært flinke nok til å levere notiser og småstoff, og vi ser at vi litt for ofte tillater at artiklene blir for lange. Her håper vi at en gjennomgående og mer restriktiv bruk av malstyring skal bidra til kortere og mer strukturerte artikler.

  Inderøyningen kommer ut en gang per uke, og det preger naturlig nok innholdet i avisa. Vi er ei reportasjeavis. Den som forventer at vi skal konkurrere med dagsavisene på ”brann- og politistoff”, blir skuffet. Selvsagt skal Inderøyningen være ei aktuell avis som bringer nyheter, men vi må likevel være ærlige og innrømme at featurestoffet preger våre utgaver i like stor grad som det reine nyhetsstoffet.

  Vi hadde mål om å få flere abonnenter i fjor sammenlignet med 2012. Det greide vi ikke. Tallene viser at vi i 2013 hadde 21 færre abonnenter enn avisa hadde i 2012. Høsten 2013 satte vi inn et støt for å få flere abonnenter. Det ble en vellykket kampanje der opplagsøkningen vil synes når opplagstallene for 2014 offentliggjøres i februar 2015.

  Legg til i min rapport

  Produksjon / produktutvikling

  2013 ble første år da malstyringen av sideproduksjonen kom ordentlig på plass. Det er nok riktig å si at det har fungert bra, men ikke optimalt. Her ligger det et forbedringspotensial.

  I juni måned ga vi ut ekstraavis i forbindelse med sommerens Inderøy-fest. Også i 2013 laget vi sommeravisa ”Sommer i Inderøy”. Avisa distribueres i et opplag på knappe 70.000 eksemplarer.

  Inderøyningen har i mange år brukt Posten som distributør. Fra 1. januar 2013 ble oppgaven overtatt av Trønderdistribusjon. Etter en noe turbulent innkjøringsfase har ting satt seg og distribusjonen fungerer godt. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Inderøyningen har som målsetting at avisa skal være etterrettelig og den viktigste debattarenaen for lokale saker. Vi mener at vi har klart å innfri denne oppgaven.

  Terskelen for å slippe til i våre spalter skal være lavere hos oss enn hos, eksempelvis, Trønder-Avisa. Vi skal bry oss om de små sakene samtidig som vi skal bruke tid og ressurser på større saker. I Inderøyningen skal, eksempelvis, den lokale 4H-klubben gis plass på linje med mat- og landbruksministerens besøk i kommunen.

  I 2013 var det ikke én enkelt sak som satte sitt preg på engasjementet blant inderøyningene. Dette avspeiles da også i mengden leserinnlegg som avisa hadde i fjor. Selv ikke avisas lederartikler, som tar stilling i kontroversielle tema, klarer i særlig grad å vekke skrivelysten hos leserne. I snitt brakte vi i fjor godt og vel to leserinnlegg per avis. 

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2013 hadde Inderøyningen via morselskapet Trønder-Avisa tilbud om journalistfaglig utvikling for sine ansatte. Samtlige ansatte deltok på kurs.

  Vår største utfordring faglig blir også i 2014 å ha tid og ressurser til å sette oss grundig inn i ”tyngre” saker.

  I likhet med ansatte i andre aviser opplever journalister og annonsekonsulent i Inderøyningen produksjonspresset som rimelig tøft.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  PFU-klager: Ingen.

  – Stig Leinan,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport