Inderøyningen

2013 var et normalår for Inderøyningen der ingen store saker preget nyhetsbildet. Avisa feiret sitt 20.årsjubileum, og i den anledning hadde vi mye jubileumsstoff i avisa som kom ut 27. september. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. Det var også i fjor relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. Som nevnt i tidligere redaksjonelle rapporter er det ikke lett selv å vurdere eget omdømme, men tilbakemeldinger tyder på at både lesere og annonsører er fornøyde med avisen.

DRAMATIKK: Lokalavisa var til stede da ordfører og formannskap i Namdalseid «hudflettet» sin rådmann, og to linjer i et anonymt møtereferat ble i stedet et forsideoppslag i lokalavisa. Rådmannen måtte senere forlate sin stilling.

Lokalavisa Verran- Namdalseid

Lokalavisa Verran-Namdalseid er et ungt medlem av avisfamilien, og kan se tilbake på fem hektiske år i Verran, Namdalseid og etter hvert også Beitstad i Steinkjer kommune. Fra en gründerfase i stor grad basert på frilansere, har avisa nå to redaksjonelt ansatte, samt en fast frilanser, og har etter hvert fått et stabilt opplag som er høyere enn antall husstander i de to kommunene avisa i utgangspunktet var tenkt å dekke. Avisa eies 100 prosent av Trønder-Avisa.

Snåsningen

2013 har vært et spesielt år for Snåsningen. I løpet av året er alle ansatte i bedriften skiftet ut med nye medarbeidere. Som et naturlig ledd i denne prosessen, har vi knyttet oss tettere opp mot andre aviser i Trønder-Avisa-konsernet på markedssiden. Det innebærer at Snåsningen, Trønder-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid har delt på en annonsekonsulent i år. Det har vært ressurssparende for alle aviser, samtidig som nyorganiseringen har skapt større muligheter for samsalg. For Snåsningens del har det resultert i at vi i 2013 satte salgsrekord, og et pent driftsoverskudd.

Steinkjer-Avisa

Steinkjer-Avisa skal være avisa i hjertet til folk i Steinkjer. Vi skal ta opp både store og små saker i kommunen, og vi skal gjøre det meste med godt humør. Avisa skal føles både nær og kjær. Også i 2013 økte vi opplaget på papiravisa, for sjette året på rad. I 2013 fortsatte vi suksessen fra 2012 med lesertur til Beatles’ Liverpool, og høsten 2013 dro vi i gang en markedskampanje i jakten på abonnent nr. 5.000. Både leserturene og markedskampanjene har bidratt til økt opplag og inntekter.

Trønder-Avisa

Mediehuset Trønder-Avisa har i 2013 vært preget av mange interne og organisatoriske endringer, både i morselskapet og i lokalavisene. Lokalavisene har det beste året bak seg noen gang både med hensyn til opplag og økonomi. Avisene har funnet sin form som ukeaviser og har dyktige medarbeidere. Morselskapet gikk ut av 2012 med vedtak om reduksjon i medarbeiderstaben og med nøkkelpersoner som sluttet. Vi gikk inn i 2013 med ny nyhetsredaktør, digitalredaktør (nyopprettet stilling), ny kultur- og magasinredaktør, utviklingsredaktør (nyopprettet). Selskapet har nå sju redaktører, fem kvinner og to menn, som sikkert er norsk rekord i kvinneandel.