Sunnmøringen

I Sunnmøringen har siste halvår har vore prega av omstilling og førebuing til malstyrt produksjon. Laurdag 30. november kom den første «nye» avisa ut, produsert ved hjelp av InCopy og InDesign. Dette var også første gong på svært mange år at avisa fekk ny layout. Samtidig blei avishovudet reinteikna og mannen, med eple i eine handa og fisk i den andre, blei fjerna frå S-en først i namnet. Fleire lesarar uttrykte stor skepsis til endringa av logoen, som har vore slik starten i 1946.

Marknadskonsulenten har stått for kontinuitet gjennom 25 år, medan heile redaksjonen på tre personar blei skifta ut i løpet av 2013, noko som har vore litt krevjande. Ny redaktør/dagleg leiar tok over 1. januar. Den mest rutinerte journalisten slutta 31. mai etter 10 år i avisa, og ho som hadde årsvikariat slutta til sommarferien. Den 5. august kom ein røynd Sunnmøringen-journalist tilbake frå studiepermisjon samtidig som avisa fekk ein ny journalist. 

Siste halvår har vore prega av omstilling og førebuing til malstyrt produksjon. Laurdag 30. november kom den første «nye» avisa ut, produsert ved hjelp av InCopy og InDesign. Dette var også første gong på svært mange år at avisa fekk ny layout. Samtidig blei avishovudet reinteikna og mannen, med eple i eine handa og fisk i den andre, blei fjerna frå S-en først i namnet. Fleire lesarar uttrykte stor skepsis til endringa av logoen, som har vore slik starten i 1946. 

Både redaksjon og marknadsavdeling jobbar for å bli betre digitalt. Marknadskonsulenten både skaffar og utformer annonser til papiravisa, medan digital reklame må produserast andre stader. Printannonsene har ei god utvikling, samanlikna med andre mediehus. 

Sunnmøringen blei trykt i ekstra mange eksemplar fire gonger i 2013: Alperittet 20. februar (3.200), Sommarmagasin 20. juni (33.000), Strandadaganeavis 2. september (7.500) og Vintermagasinet 21. november (32.000).

Fakta
Samlet opplag 1887
Utgiversted Stranda
Ansvarlig redaktør Bjørn Arild hatlem (52)
Bygdene i Stranda kommune
Kommer ut Onsdag og laurdag
Daglige lesere totalt
5000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1400
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 92
 • Antall kommentarer
 • Antall innlegg på nett
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall leserinnlegg
 • 60

  Mål og prioriteringar

  * Sunnmøringen skal vere den leiande og uavhengige nyhendeformidlaren på papir og i digitalt format for alle som bur i Stranda, eller har anna tilknyting til kommunen.

  * Vi ønskjer å spegle lokalsamfunnet, byggje identitet og skape engasjement. Avisa konsentrerer seg mest om lokale nyhende, men løftar blikket der det set saker og hendingar i perspektiv. Avisa skal informere så folk blir klokare, men også underhalde ved å bringe artige og koselege innslag.

  * Avisa ser det som ei utfordring å få lesarane til å bidra meir aktivt. Dersom fleire innbyggjarar skriv lesarinnlegg, blir det eit større spenn i tema. Det er også eit mål å få endå fleire til å sende inn tekst og bilde til «Spalteplassen» frå det som skjer i lag og organisasjonar.

  * I 2014 skal vi steg for steg bli betre gjennom digitale kanalar, både med redaksjonelt innhald og ved auka annonsesal. Auka bevisstgjering, og ulike kurs for å heve kompetansen, er vesentleg her.

  Born frå Sunnylven skule bidrog med song og jubel for opninga av byggjesteg to på rassikringa av Fylkes veg 60 mellom Røyr og Hellesylt. (Foto: Vidar Eliassen).

  Legg til i min rapport

  Samfunnsrolla

  Lokalavisa skal få fram viktige hendingar og forhold i nærmiljøet, både i politikk, næringsliv og organisasjonslivet. I eit aktivt samspel med lesarar og lokalsamfunn har avisa ei viktig rolle i demokrati og utvikling lokalt. Samtidig som Sunnmøringen løftar fram mykje positivt, ønskjer avisa å halde fram med å rette eit kritisk og undersøkjande blikk på det som ikkje er så bra.

  Stranda med sine 4.600 innbyggjarar er ein Robek-kommune med lånegjeld på over 800 millionar kroner. Eit akkumulert underskot på 50 millionar har kommunen forplikta seg til å betale ned i løpet av 10 år. For Sunnmøringen er det naturleg å følgje kommuneøkonomien nøye. Avisa har også sett lyset på til dømes omsorgsbustader med for dårleg brannsikring, og brannstasjon i Geiranger der turistbussane til tider sperrar framfor brannstasjonen. Vi har henta fram tal for kor mange arbeidsplassar kommunen har mist i ein tiårsperiode. Samtidig har vi også fortalt om bedriftsetableringar og at Stranda er ein av dei beste næringslivskommunane i Norge.

   Støttekonserten i Storfjord Kulturhus for tyfonoffera på Filippinene blei ein formidabel suksess. Inntektene kom på over 100.000 kroner. (Foto: Vidar Eliassen)

  Legg til i min rapport

  Pris

  Mange nytta derfor sjansen til å sjå skirennet frå Paviljongen på Roalden. Deltakarane sette pris på god stemning med heiarop og kubjøller då dei suste forbi. (Foto: Ingrida Deltuvaite).

  Då Møre og Romsdal Journalistlag 1. mars delte ut journalistprisar, fekk journalist Sindre Omenås heiderleg omtale for to fyldige artiklar om «Eventyret Strandafjellet». Der gav han ei kronologisk oversikt over viktige vedtak, avgjerder, hendingar og prosessar rundt den omstridde utbygginga på Strandafjellet. Juryen meinte det var prisverdig av Sunnmøringen å gjere eit så grundig arbeid. «Det vitnar om journalistisk mot at heile denne omstridde saka blir bretta ut og ulike fasar i prosessen blir sett i samanheng. Artiklane er ei god hjelp for lesarane til å få overblikk i eit sakskompleks det er viktig for innbyggjarane i Stranda å ha innsyn i», uttala juryen.

   

  http://www.sunnmoringen.no/frapapir/article7203669.ece

   

  http://www.sunnmoringen.no/frapapir/article7204099.ece

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Redaktøren var på innføringskurs for nye redaktørar, i regi av Norsk Redaktørforening. Dei nye journalistane har vore på kurs i publisering gjennom Esenic og Saxo. Det har vore opplæring i InCopy og malstyrt produksjon. Reint journalistfagleg var det i 2013 ingen kurs, men jamnleg intern evaluering og diskusjon, som også medverkar til å høgare kvalitet i arbeidet.

  Etikk

  Artikkelen om ein arbeidskonflikt ved nyleg konkursråka Storfjord Ridesenter fekk eigar og styreleiar Ole Jørgen Sve til å meldte avisa til politiet for ærekrenking. Han klaga artikkelen også inn til PFU. Årsaka var ein artikkel onsdag 10. april om ein arbeidskonflikt ved ridesenteret, der ei polsk kvinne mellom anna hevda at ho blei sagt opp fordi ho var gravid.

  Politiet la bort saka, fordi det «antas å ikke være rimeleg grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven par. 224, 1. ledd..». PFU meinte at det gjekk tydeleg fram i artikkelen at det var påstand mot påstand, og at avisa ikkje konkluderte, men refererte til ei identifisert kjelde. PFU frikjende Sunnmøringen.

  Legg til i min rapport