Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke er en av landets eldste aviser. I 2013 feiret avisa sitt 170 års jubileum. Romsdals Budstikke har en viktig rolle for regionen. Avisa har siden starten hatt Molde som utgiversted. I dag har mediehuset en solid posisjon både på nett og papir. Romsdals Budstikke ønsker å stimulere til debatt i regionen. Mediehuset vil ta vare på lokalavisas viktige rolle for nyhetsformidling og meningsutveksling. I tillegg ønsker mediehuset å videreutvikle rolla som samlingspunkt for folk som bryr seg om det som skjer i Romsdal, Eide og Gjemnes.

 

Fakta
Samlet opplag 16308
Utgiversted Molde
Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde (37)
Molde, Fræna, Midsund, Sandøy, Aukra, Nesset, Rauma, Vestnes, Eide og Gjemnes
Kommer ut Mandag - lørdag
Daglige lesere totalt
40000
Daglige brukere på nett
25000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 12020
 • Redaksjonelle årsverk
 • 31
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 302
 • Antall kommentarer
 • 148
 • Antall innlegg på nett
 • 8000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 300
 • Antall gjestekommentarer
 • 40
 • Antall leserinnlegg
 • 1100

  Mål og prioriteringer

  Romsdals Budstikke ønsker å være det ledende mediehuset for kommunene i Romsdal samt Eide og Gjemnes. Romsdals Budstikke ønsker å bli oppfattet som viktig, relevant og grundig i sin journalistikk. Mediehuset ønsker å være samlende for regionen. Vi skal drive kritisk journalistikk, samtidig bidra til en aktiv og bred samfunnsdebatt. Mediehuset ønsker å benytte samspillet mellom de ulike kanalene, og hvert år velge ut prosjekter hvor vi kan være nyskapende.

  Romsdals Budstikke har i 2013 fortsatt arbeidet med å gi hver avisdag en egen identitet. Satsingene på Aktiv (onsdag), Kulturtorsdag (torsdag), Fredag og Lørdag har blitt opprettholdt. På mandag har vi en utvidet seksjon for helgas sport- og kulturhendelser. Ved siden av dette har avisa prøvd å prioritere den dagsordensettende journalistikken. Vi har valgt ut områder av nyhetsjournalistikken som vi har gitt et særskilt fokus. Dette har vært:

  • Oppvekst, skole og barnehage

  • Samferdsel

  • Eldreomsorg

  • Helse

  Våren 2013 ble det igangsatt et eget digitalprosjekt i Polaris Media. Romsdals Budstikke har hatt sentrale funksjoner i dette prosjektet. Hovedfokus for redaksjonen har vært å kunne levere et mer oppdatert digitalprodukt, blant annet gjennom å sette konkrete mål på antall daglige publiseringer.

  Avisa har videre deltatt i utredningsarbeid rundt mobil plattform, levende bilder og betalt innhold på nett. Romsdals Budstikke har også deltatt i utviklingen av et redaksjonelt analyseverktøy i samarbeid med selskapet Cxense.  

  Avisa lanserte i 2013 en egen værstasjon på Rbnett. Vi kom også i hang med en stor fotokonkurranse på Rbnett der flere hundre fotografer har deltatt. Vi videreutviklet førstesiden på Rbnett ved å gi meningsbærende stogg (ledere, kommentarer og leserinnlegg) en mer prioritert plass.

  Våren gikk avisa over fra Quark til InDesign. I samband med dette ble det gjort et arbeid knyttet til malstyrt produksjon. Målsetting med prosjektet er å lage mer oversiktlige nyhetssider, kortere nyhetstekster og hyppigere bruk av faktabokser.

  Romsdals Budstikke deltok i 2013 i samarbeidsprosjektene Kortreist og 100 % Sport.

  Avisa fusjonerte i 2013 med gratisavisa Avisa Romsdal. Avisa Romsdal har fortsatt egen redaktør og kommer ut uavhengig av Romsdals Budstikke.

  Snøryddere i kilt: Landskamp mot Skottland i november ble en utfordring. Douglas McKinlay og Stewart McKinley (th) hjalp banemannskapene på Aker stadion. Foto: Kjell Langmyren

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Avisa har lagt vekt på å dekke nasjonale og internasjonale saker med fokus på lokale kilder. Forholdet Israel/Palestina er et eksempel. Gjennom en dokumentarartikkel møtte journalist Sigrun L. Meisingset lokale mennesker på begge siden av konflikten.

  Tiggerproblematikken har preget nasjonalt nyhetsbilde. Romsdals Budstikke har fokusert på ulike aspekter ved dette, blant annet gjennom en større intervju med en rumensk kvinne i Molde.

  I samband med stortingsvalget 2013 arrangerte Romsdals Budstikke et folkemøte i Molde. I opptakten til valget prioriterte avisa temaene helse, oppvekst, eldreomsorg og skole. Vi la vekt på involvering fra leserne i det redaksjonelle arbeidet.

  Med hjerte for blåhvit: Mange supportere opplevde sitt beste MFK-øyeblikk på Ullevaal søndag 24. november 2013. Molde vant 4-2 over Rosenborg. Foto: Bjørn Brunvoll

  Molde FK nådde cupfinalen i 2013. Dette ble en stor test i multimedial jobbing med fokus på øyeblikkelig nyhetsformidling og vektlegging av levende bilde. Gjennom helga ble det produsert over 20 videoinnslag for nett-tv. Her jobbet vi også opp mot samspillet med radiokanalen 1FM.

  Bråket i Frænapolitikken. I Fræna kommune har det vært mange sterke debattsaker. Opposisjonen erklært mistillit mot ordføreren på grunn av kommunens håndtering av en personalsak.

  Hver år får 10 000 nordmenn diagnosen demens. Klaus Rakvåg fra Molde fikk alzheimer tidlig. Journalist Torill Skuseth og fotograf Kjell Langmyren møtte Klaus Rakvåg og datteren Trude som fortalte sin historie i forkant av tv-aksjonen 2013.

  Jobbhverdag: Geologingeniør Halgeir Dahle jobber med ras og skredfare. Bilen er ofte arbeidsplassen til en i Statens Vegvesen, men i dag er det feltobservasjon sammen med kollega Knut Inge Orset. Kart og skredutstyr sjekkes, før turen fra Jordalsgrenda mot Åbittinden starter. Sammen graver de snøprofil og analyserer alle lagene med snø. Foto: Erik Birkeland

  Legg til i min rapport

  Priser og utmerkelser

  Romsdals Budstikke delte i år ut hedersprisen Årets Romsdaling for 16. gang. Avisa inviterer leserne med i nominasjonen av 10 kandidater. Deretter ble det arrangert avstemning. Totalt ble det avgitt 4400 stemmer. Fotballspiller Magne Hoseth ble kåret til «Årets romsdaling». Bakgrunnen var Hoseths presentasjoner som fotballspiller samt hans åpenhet om kjeftsjukdom i nær familie.

  Romsdals Budstikke kåret til Årets avis i Norge. Juryens begrunnelse var:

  Romsdals Budstikke har i løpet av 2012 gjort flere grep for å styrke og fornye papiravisa. Med innføringen av en egen identitet til hver dag har avisen blitt mer systematisk og gjennomarbeidet. Avisen satser bredt på feature, sport og forbrukerjournalistikk, og har i flere år hevdet seg godt i konkurransen om de beste avissidene. Regionavisen jobber spesielt med samspillet mellom papir og nett, noe som også har resultert i nominasjoner i to ulike nettklasser. Avisgullet går til Molde i 2012

  Romsdals Budstikke vant prisen for Årets forbrukerside i Norge. Juryens begrunnelse var:

  Med god flid på grafikken har Romsdals Budstikke klart å skape en visuell og informasjonstett topptur for alle som vil til fjells, uansett treningsnivå. Dette er nyttejournalistikk i nye spor.

  Journalist Iver Gjelstenli mottok NTB sin språkpris for 2012.

  «Hver uke tar han leserne med på tur. Hver uke byr han dem på korthogde setninger og raske skisser. Her er ingen langhalm. Han går rett på poenget, enten det dreier seg om hurtigruta, ei strand med helleristninger, en bratt fjellvegg eller ei lita skiløype som flere burde vite om»

  Romsdals Budstikke mottok hederlig omtale i to kategorier under European Newspaper Awards i Wien. I kategoriene fotoreportasje og seksjonsinngang.

  Journalist Marit Heine mottok Møre og Romsdal Journalistlag sin featurepris for en reportasje om sin egen kamp mot kreft. I sin begrunnelse skriver juryen:

  «Min reise i lys og mørke» er ei skildring av journalistens eiga sjukdomshistorie. Dette er ei krevjande historie å fortelje fordi den er så djup og personleg, og at lesarane på ein rørande måte får eit ærleg innblikk i sjukdomshistoria hennar»

  Luftig: Øystein Pettersen tok trener Arild Monsens utfordring, og utfordret høydeskrekken da han rappellerte ned fra Skybar på Seilet. Rundt 50 meter var det ned de 15 etasjene sprintlandslaget rappellerte. Foto: Erik Birkeland

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Romsdals Budstikke sine medarbeidere har gjennom 2013 deltatt på en rekke kurs i regi av NJ, IJ og Norsk redaktørforening. Romsdals Budstikke vedlikeholder en språknorm for begge målformer og ønsker at både nynorsk og bokmål skal benyttes i mediehuset.

  Mediehusets produkter evalueres daglig gjennom morgenmøtet. Utviklingstrekk for nettrafikken følges i sanntid gjennom analyseverktøy som Romsdals Budstikke har utviklet i samarbeid med selskapet Cxense.

  I en medieverden der antallet kilder til nyheter øker har man i redaksjonen lagt vekt på at avisa har et selvstendig ansvar for å sjekke kilder. I forhold til spørsmål knyttet til vær varsom-plakaten eller identifisering i saker skal avisa ha egne prosesser, ikke støtte seg på valg gjort i andre redaksjoner.

  Med et ønske om å ha en aktiv og brei debatt kommer også spørsmål knyttet til ytringsform, ønsket om anonymitet og spørsmålet om samtidig imøtegåelse.

  Etikk:

  Romsdals Budstikke og Rbnett hadde ingen saker i Pressens faglige utvalg i 2013.

   

  Ole Bjørner Loe Welde

  ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport