Driva

Avisa Driva vart etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Avisa hadde slagordet «Avisa for bygdene» og dekte heile ni kommunar dei første åra. Bruken av nynorsk var viktig for avisa for å få fotfeste rundt om i bygdene. Utgivardagar er måndag, onsdag og fredag. I dag dekkjer avisa kommunane Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal, Nesset og er tidvis innom Tingvoll på regionale saker. Det er totalt ti årsverk i avisa. Hovudkontoret er på Sunndalsøra der vi har lokale nesten vegg i vegg med konkurrenten Aura Avis. Vi har avdelingskontor i Surnadal som er hovudkommunen til Driva. Der har vi 70% dekning.

 Fakta
Samlet opplag 3687
Utgiversted Sunndalsøra
Ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle (58)
Sunndal, Nesset, Surnadal, Rindal og Halsa
Kommer ut Mandag, onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
14000
Daglige brukere på nett
5000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3972
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6,3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 90
 • Antall kommentarer
 • 50
 • Antall innlegg på nett
 • 200
 • Refuserte innlegg på nett
 • 50
 • Antall gjestekommentarer
 • 150
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Driva har også i 2013 jobbet hardt for å holde posisjonen i markedet. Nedgangen i papiropplaget kom på 4.1% . Det er noe større enn vi hadde budsjettert med, men ser vi på 2012 og 2013 under ett, er nedgangen på 4,25%. Driva tar mål av seg å være den viktigste nyhetsformidleren på Indre Nordmøre både på nett og papir. Vi følger lokalsamfunnet tett og har en god miks av nyhet- og featuresaker. Kulturen får brei plass i Driva.

  Lady: Jazzåteatret på Sunndalsøra framførte musikkspillet om Lady Arbuthnott for 18. gang i sommer. Bildet viser den gode blandingen av profesjonelle og amatører på scenen.  Foto: Ingrid Ellevset

  Den redaksjonelle målsettingen er hele tiden å produsere saker for nett og papir som folk ikke kan klare seg uten dersom de skal kunne følge med i lunsjpraten på arbeidsplassene rundt om på Indre Nordmøre og i Nesset. Vi er god på nære saker som opptar folk i det daglige, og har et høyt lesertall sammenliknet med abonnementstallet. Som en følge av konkurransesituasjonen har vi lav dekning i utgiverkommunen Sunndal, men lesertallet er spesielt høyt. Nesten 60 prosent av kommunens befolkning leser Driva hver utgiverdag.

  I hovedkommunen Surnadal er den den klare målsettingen å beholde den sterke posisjonen vi har både på nett og papir. Det er en målsetting som også gjelder de øvrige dekningskommunene.

  En viktig oppgave for redaksjonen framover er å følge lokalsamfunnet og løfte fram saker som kan sette dagsorden. Vi skal følge med på at politikerne skjøtter vervet sitt og si i fra dersom vi mener de ikke gjør det. Vi skal løfte fram problemstillinger gjennom lederartikler og kommentarer.

  Høsten 2013 frigjorde vi 0,8 årsverk for jobbing opp mot digitale plattformer. Dette har resultert i at vi har mer enn doblet antall oppdateringer. I tillegg er vi kommet i gang med å legge ut videoer som mange klikker på. Vi er også flinke til å dele saker på Facebook som er en god trafikkdriver.

  Daværende olje og energiminister Ola Borten Moe ankommer rasbygda Todalen i august for å besiktige skadene og få informasjon om hvordan den rasisolerte bygda har klart seg.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Driva tar samfunnsoppgaven på alvor. Vi er en viktig nyhetsformidler og samarbeidspartner når det oppstår hendelser der det handler om å nå ut med informasjon til innbyggerne på en rask måte. Vi lever i en rasutsatt region, der det blir forventet at folk kan holde seg oppdatert ved å klikke seg inn på driva.no.

  Eksempler på dette kan være rasstenging av Oppdølsstranda på riksveg 70. Utrygg strekning med flere snø og steinras. Et annet eksempel er raset i Todalen sommeren 2013. Bygda ble avstengt og det ble iverksatt et stort apparat med ekstra ferjetransport for å få forsyninger og folk ut og inn av bygda. Vi fulgte utviklingen fra dag til dag.

  Skoledebatten i Sunndal er også en sak som har engasjert svært mange i løpet av ettersommeren og førjulsvinteren. Engasjementet har vært og er i skrivende stund fortsatt stort. Driva har trykt en rekke leserbrev der folk i klare ordelag har gitt uttrykk for hva de mener om kommunestyrets vedtak.

  Tove Lise: Far og sønn Stoltenberg besøkte Sunndalsøra i valgkampen i et forsøk på å sikre det utsatte tredjemandatet til partifelle Tove-Lise Torve. Det hjalp ikke. Torve fikk ikke fire nye år på Stortinget.

  Vi fulgte også høstens valgkamp tett både på nett og papir med en fast spalte der samtlige listetopper ble presentert i en egen spalte i papiravisa. Vi tok mer styring over valgsakene i 2013 enn under tidligere valgkamper.

  Også i 2013 inviterte Driva til lesertur som gikk til Praha. Enorm respons og kamp blant abonnentene om å få være med. Bussen rommer 50 passasjerer.

  Som tidligere år er vi også samarbeidspartner for flere kulturelle arrangementer med Vårsøghelga i Surnadal som den største.

  Vi kjører en årlig kåring av årets Driva-navn med stor respons på avstemmingen.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har ikke hatt redaksjonelle medarbeider på IJ-kurs i 2013. Vi evaluerer avisa på morgenmøter og forsøker å ha et par omfattende gjennomganger av rutiner og andre ting i løpet av året. Det er en klar målsetting at vi skal prioritere kurs og evaluering sterkere i 2014.

  Markedsleder har deltatt på kurs.

  Drivas konkurransesituasjon oppleves som krevende. Sunndalsøra er et av få bygdesamfunn i landet som fortsatt er utgiversted for to lokalaviser. Amedia-avisa Aura Avis har tilholdssted i samme butikksenter som Driva og er nummer én avis på utgiverstedet. I tillegg konkurrerer vi med Tidens Krav og nettstedet Trollheimsporten om lesere og annonsører.

  Etikk :

  Redaksjonen er opptatt av å holde god presseetikk. Ingen PFU-klager i 2013.

   

  Sigmund Tjelle

  Ansvarlig redaktør

   

  Legg til i min rapport