Dølen

Dølen har gjennom fjoråret videreført grunntanken og styrket målbevisstheten omkring det å være en samfunnsopplyst avis. Vår unike lokalkunnskap skal gjenspeiles både i nyhetsartikler og i featuresaker.

 

Fakta
Samlet opplag 3973
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tor Helge Larsen (53)
Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
11 000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1924
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2,5 pluss redaktør og daglig leder
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 5
 • Antall innlegg på nett
 • 12
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall leserinnlegg
 • 258

  Mål og prioriteringer

  Vårt mål er å holde vår posisjon som lokalsamfunnets viktigste talerør. Det skal gjøres via nøyaktighet og mangfold i det vi skriver og publiserer både på papir og nett.

  I tillegg til å ukentlig produsere ei avis på minimum 32 sier med godt lokalstoff, produserer vi også to ganger i året et eget magasin for hyttefolket i vårt redaksjonelle dekningsområde, Hyttemagasin Gudbrandsdal. Et gratismagasin på 64 sider i et opplag på 14 000.

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

   

  I 2013, som i 2011, ble vår region rammet av en stor og ødeleggende flom. Som lokalavis tok vi tak i saken med direkteoppdateringer både via vår facebookside og vår nettside. Ved siden av egne journalister og freelancere ute i felten, fikk vi god hjelp fra lokalbefolkningen som bidro med bilder, videoer og annen informasjon. Dette ble lagt merke til og satt stor pris på av folk flest, samt offentlige etater som hadde behov for å nå ut med informasjon, og få informasjon inn. Lokalt har det vært en kamp om framtida til den videregående skole i vår region, og hvordan den interkommunal legevaktordning fungerer. Begge disse saker ble viet stor spalteplass i Dølen, og det genererte stor engasjement og debatt ute blant våre lesere.

  Legg til i min rapport

  Priser

   

  Dølen, eller noen av avisen medarbeidere, har ikke mottatt priser i 2013. Men etter flommen i mai, så kom flere innom og ga oss blomster som takk for vår dekning via facebook og vår nettside.

   

  Journalistfaglig utvikling

  Dølen har gjennom hele fjoråret vært en av Landslaget for lokalaviser (LLA) sine pilotaviser i prosjektet ”Levande lokalsamfunn” – ”Public journalism” på engelsk. Dette har medført en del kursvirksomhet i regi av LLA, samt besøk til ei lokalavis i Stockholm. Vi har lært mye gjennom det å være ei pilotavis, og det har krydret både diskusjonen og tankevirksomheten i redaksjonen. Vår konkurransesituasjon er som før, regionavisa GD med eget lokalkontor i vår region.

   

  Etikk

  Det har ikke vært saker med PFU i 2013.

   

  Tor Helge Larsen

  ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport