Avisa Romsdal

Avisa Romsdal er ei gratisavis heleid av Romsdals Budstikke, men både redaksjonen og salgsavdelingen jobber selvstendig. Dekningsområdet er i stor grad overlappende og vi konkurrerer dermed om både salgsavtaler og gode redaksjonelle saker. 2013 har vært en gigantisk snuoperasjon for Avisa Romsdal – noe som var helt nødvendig etter sju år med negative resultater. Ved å kutte både i antall utgivelser, ansatte og i distribusjon, ble fjoråret gjort opp tilnærmet i balanse. Opplaget er nå på 23.500 aviser, hvorav drøyt 20.000 blir distribuert til husstandene i dekningskommunene. Øvrig opplag distribueres via et 50-talls stativer på strategiske punkter.

Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis er inne i sin 89. årgang i 2014. Men Nye Åndalsnes Avis AS ble etablert 1. september i 1983 i regi av Richard Nergaard, i dag politisk redaktør i Romsdals Budstikke. Åndalsnes Avis feiret sitt 30-års jubileum sammen med å flytte inn i splitter nye leide lokaler i Romsdalsveien sentralt på Åndalsnes i september 2013. De nye lokalene ble offisielt åpnet med snorklipping av de fem redaktørene siden oppstarten for 30 år siden. Publikum ble invitert til åpent hus denne dagen. Åndalsnes Avis har 8 ansatte (7,6 årsverk). Tre i markedsavdelinga (2 på heltid og en i 60 prosent) og fire heltidsansatte i redaksjonen. I tillegg til redaktøren. Avisa har Rauma kommune som sitt primære nedslagsfelt og jobber under slagordet «På lag med Rauma». Det betyr at vi skal være et speilbilde av det som skjer i «Verdens beste kommune for naturglade mennesker».

Driva

Avisa Driva vart etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Avisa hadde slagordet «Avisa for bygdene» og dekte heile ni kommunar dei første åra. Bruken av nynorsk var viktig for avisa for å få fotfeste rundt om i bygdene. Utgivardagar er måndag, onsdag og fredag. I dag dekkjer avisa kommunane Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal, Nesset og er tidvis innom Tingvoll på regionale saker. Det er totalt ti årsverk i avisa. Hovudkontoret er på Sunndalsøra der vi har lokale nesten vegg i vegg med konkurrenten Aura Avis. Vi har avdelingskontor i Surnadal som er hovudkommunen til Driva. Der har vi 70% dekning.

Dølen

Dølen har gjennom fjoråret videreført grunntanken og styrket målbevisstheten omkring det å være en samfunnsopplyst avis. Vår unike lokalkunnskap skal gjenspeiles både i nyhetsartikler og i featuresaker.

Vikebladet Vestposten

Lokalavisa Vikebladet vart stifta i Ulsteinvik i 1929. I 1989 vart avisa slått saman med Vestposten på Hareid, og namnet vart Vikebladet Vestposten. Redaksjonslokala ligg i Ulsteinvik sentrum, og kjerneområdet er Ulsteinvik og Hareid. I 1999 vart Vikebladet Vestposten kjøpt opp av Sunnmørsposten og våren 2009 vart vi ein del av Polaris Media. Frå 2000 har vi kome ut med nettavisa vikebladet.no. Per døgn har vi i snitt 12 oppdateringar og eit snittal på ca. 7000 unike brukarar på nett og mobil.

Fjordenes Tidende

5. april 1910 kom den første utgåva av Fjordenes Tidende ut. Dette er den nest eldste avisa i Sogn og Fjordane. Fram til 1995 var det lokale eigarar av Fjordenes Tidende til Sunnmørsposten kjøpte gradvis opp alle aksjane i Fjordenes Tidende AS. I dag er Fjordenes Tidende eit moderne mediehus som blir sendt ut til knapt 5.000 abonnentar på papir og e-avis, pluss at vi har nettside og mobilløysing som blir oppdatert. Vi dekker fem kommunar i ytre Nordfjord i Sogn og Fjordane: Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven, og har ei sterk forankring i denne regionen. Rundt 20 prosent av dei betalande abonnentane bur utanfor Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fjordenes Tidende føl folk i denne regionen frå vogge til grav.

Fjordingen

Fjordingen dekkjer kommunane Stryn og Hornindal og har eit opplag på 3.979. Avisa vart starta i 1928, først under namnet Indfjordingen. Etter ein trå start med konkurs, vart avisa starta opp igjen i 1929, no under namnet Fjordingen. Fjordingen var eigd av lokale aksjonærar fram til avisa vart seld til Sunnmørsposten i 2003. Fjordingen er dermed ein del av Polaris Media. Avisa kjem ut i papirversjon måndag, onsdag og fredag samt på nett og mobil.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong "fødsel", med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1000 abonnentar. Nå er Fjuken inne i sitt 26. år, har sjølveigd avishus, to avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med nær 4000 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen, samt at nær 1600 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som "brevet frå heime".

Møre-Nytt

Møre-Nytt held til Ørsta, og dekkjer Ørsta og Volda kommunar. Møre-Nytt vart etablert i 1935 med papiravis, og kom med nettavis hausten 2011. Det var ei av dei fyrste betalingsavisene for nett i landet. I 2013 heldt den digitale utviklinga fram. Det har vore viktig å vidareutvikle den digitale satsinga, med fleire publiserte saker på nett, og dessutan lansere mobilløysing og e-avis. Mobilløysinga kom til sommaren, og dei fyrste kunne lese i den nye e-avisa i desember.

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke er en av landets eldste aviser. I 2013 feiret avisa sitt 170 års jubileum. Romsdals Budstikke har en viktig rolle for regionen. Avisa har siden starten hatt Molde som utgiversted. I dag har mediehuset en solid posisjon både på nett og papir. Romsdals Budstikke ønsker å stimulere til debatt i regionen. Mediehuset vil ta vare på lokalavisas viktige rolle for nyhetsformidling og meningsutveksling. I tillegg ønsker mediehuset å videreutvikle rolla som samlingspunkt for folk som bryr seg om det som skjer i Romsdal, Eide og Gjemnes.

Sunnmøringen

I Sunnmøringen har siste halvår har vore prega av omstilling og førebuing til malstyrt produksjon. Laurdag 30. november kom den første «nye» avisa ut, produsert ved hjelp av InCopy og InDesign. Dette var også første gong på svært mange år at avisa fekk ny layout. Samtidig blei avishovudet reinteikna og mannen, med eple i eine handa og fisk i den andre, blei fjerna frå S-en først i namnet. Fleire lesarar uttrykte stor skepsis til endringa av logoen, som har vore slik starten i 1946.

Sunnmørsposten

Sunnmørsposten er det største mediehuset mellom Bergen og Trondheim, og den viktigste kanalen for nyheter og debatt i nordvest. Hovedredaksjonen ligger i Ålesund, og avisa dekker 25 kommuner. Avisa ble grunnlagt i 1882, og hadde bare 20 abonnenter de første åra. Familien Flem, som eide avisa fram til 1991, bygde den opp til å bli landsdelens største. I dag har Sunnmørsposten over 120.000 daglige lesere på papir, nett og mobil, og gjør stadig nye framskritt.

Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987, som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Inne i sitt 28. år har Vigga en stab på seks dyktige damer, som dekker stort og smått for sine lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre. Vi leier kontor midt i Dombås sentrum, som er eneste avdelingen vår.