SortlandsAvisa og VOL

VOL er regionens desidert største nettavis. Er noe interessant for Vesterålen er det interessant for VOL. SortlandsAvisa skal fortelle deg det du trenger å vite om hva som skjer og debatteres i Sortland kommune.

Fakta
Samlet opplag 1534
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Thor- Anders Angelsen
Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
5000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1872
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5,6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 52
 • Antall kommentarer
 • 20
 • Antall innlegg på nett
 • 2800
 • Refuserte innlegg på nett
 • 1400
 • Antall leserinnlegg
 • 32

  Om Vesterålen Online og SortlandsAvisa

  VOL og SortlandsAvisa har felles redaksjon. Det er bakgrunnen for at vi har et felles bidrag til den redaksjonelle årsrapporten.

   Dette har preget 2013: 2013 ble preget av et årsverk mindre enn bemanningsplanen tilsier, samt meldingen om et uventet redaktørskifte i sommer. Satsing på en svært synlig redaktør som plutselig ikke lenger var der, satte merkevarene våre i et midlertidig vakuum. Spesielt rammet dette SortlandsAvisa, som i særdeleshet var preget av tidligere redaktør. Konstituert redaktør Erik Jenssen overtok ansvaret i august, og styrte etter den mal og redaksjonelle linje Michalsen sto for, frem til ny redaktør var på plass ved nyttår. De redaksjonelle medarbeiderne la ned en formidabel innsats i perioden august- nyttår.

  SortlandsAvisa deltok i, og formidlet ekstasen over å få sykkelsirkuset Arctic Race gjennom bygda. Arrangementet ble alt hva en lokalpatriotisk avis drømmer om; fra blankpolerte stjerner på besøk, til sjarmerende folkefest i absolutt alle fasetter.

  Avisenes samfunnsrolle

  Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2013 gjennom flere saker, gjennom å opptre som "kritisk medspiller" i flere sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland. Byggingen av Kulturfabrikken er et godt eksempel på en lokal sak i Sortland, mens forsøket på å sette kommunestrukturdebatten på den regionale dagsorden er et eksempel på en regional sak der redaksjonen aktivt har utøvd sin samfunnsrolle. 
  Prosjektet "Fløtt heim" må også nevnes spesielt, der redaksjonene har engasjert seg langt ut over spaltene, gjennom å arrangere en stor konferanse for ungdom, politikere, næringsliv og alle med tanker om hvordan man skaper bolyst og tilflytting til Vesterålen.

  Priser

  VOL og SortlandsAvisa har ikke sendt inn bidrag til priser i 2013.

  Etikk

  "Vår penn er skarp, men ikke giftig" har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år. Målet er å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk. Gjennom faglig tenking skal vi tidlig identifisere etiske problemstillinger og håndtere dem. Også i 2013 har VOL vært klaget inn for PFU av enkeltpersoner og organisasjoner som følte seg urettmessig behandlet, men heller ikke dette året har det endt med kritikk.

  Legg til i min rapport

  Om vesteralen Online

  VOL skal være Vesterålens største og beste medium på de store og viktige nyhetene.

   Vi skal være først ute når det skjer. VOLs dekningsområde er Vesterålen. Nettavisen skal derfor ha et regionsperspektiv med mulighet for å se ut over egne grenser når det er fornuftig.

  VOL har et redaksjonelt samarbeid med SortlandsAvisa, Vesteraalens Avis og Andøyposten.

  VOL er regionens desidert største nettavis. Er noe interessant for Vesterålen er det interessant for VOL.

  Legg til i min rapport

  Årets mest leste saker på Vol

  Hunden Dragon, som hadde for vane å sitte i bilen og tute mens eieren var inne i butikken dro statistikken til himmels. Filmen gikk verden rundt, og har i skrivende stund 269.000 visninger på Youtube. Et godt eksempel på hvordan nettet fungerer; dyr selger, og det enkle er ofte det beste.

  http://www.vol.no/nyheter/article8054009.ece 

  Vår gjesteskribent Dag Erlandsens åpne brev til verden om at vi nå kom til å slutte å sende dem fisk og heller bare satse på olja, ble gledelig nok en av årets mest leste saker. Et solid bevis for nettets meningsbærende kraft, i tillegg til formidling av kjappstoff og hendelsesnyheter.

  http://www.vol.no/meninger/article8426535.ece 

  Året besto av flere tragiske ulykker. En av de mest omtalte og leste, var leteaksjonen etter turgåer Ståle Brauten, som satte livet til på et av fjellene rundt Sortland i slutten av april. Befolkningen kunne selv se helikoptrene og blålysene fra byen, mens VOL leverte løpende oppdateringer om hva som skjedde. En veldig typisk måte for VOL å jobbe, og en av årets mest leste saker.

  http://www.vol.no/nyheter/sortland/article7501367.ece  

  Legg til i min rapport

  Om Sortlandsavisa

  SortlandsAvisa skal fortelle deg det du trenger å vite om hva som skjer og debatteres i Sortland kommune. Den skal gi deg de gode reportasjene, intervjuene og portrettene – de gode møter med menneskene.

  VOL skal også gi rom for og forbedre den lokale papiravisa i Sortland. I korte trekk handler et om at å satse sterkere på nett, vil gi rom for å gjøre enda hardere prioriteringer for papiravisa. Løpende nyheter kjører vi rett på nett, men når det høver versjonerer vi saker og tar dem videre til papir. I SortlandsAvisa kjører vi da gjerne større reportasjer over flere sider. Slik utfyller vi de to plattformene istedenfor å kannibalisere på hverandre.

  En viktig målgruppe for SortlandsAvisa er ungdom og unge voksne. Vi glemmer likevel ikke våre eldre lesere.

  VOL og SortlandsAvisa er organisert i to forskjellige selskaper, men i hverdagen jobber de seks redaksjonelle arbeiderne i én redaksjon. Dette øker tilstedeværelsen ved at redaksjonen er stor nok til å organiseres i en firedelt turnus. Vi har folk på jobb fra 07.00 til 21.00 på hverdager og 10.00-21.00 i helgene.

  I hverdagen er det lett å bli spist opp av det som skjer og må på nett umiddelbart. Dette går ut over kvaliteten på avisen. I 2014 vil vi derfor prioritere en bedre, langsiktig planlegging av avisstoffet.

  Avisens samfunnsrolle

  Begge titlene har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle. Dette gjorde vi i 2013 gjennom flere saker, gjennom å opptre som "kritisk medspiller" i flere sentrale prosesser i både regionen og lokalt i Sortland. Byggingen av Kulturfabrikken er et godt eksempel på en lokal sak i Sortland, mens forsøket på å sette kommunestrukturdebatten på den regionale dagsorden er et eksempel på en regional sak der redaksjonen aktivt har utøvd sin samfunnsrolle. 
  Prosjektet "Fløtt heim" må også nevnes spesielt, der redaksjonene har engasjert seg langt ut over spaltene, gjennom å arrangere en stor konferanse for ungdom, politikere, næringsliv og alle med tanker om hvordan man skaper bolyst og tilflytting til Vesterålen.

  Legg til i min rapport