Fakta
Samlet opplag 7110
Utgiversted Tromsø
Ansvarlig redaktør Jørn-Christian Skoglund (40)
Tromsø kommune
Kommer ut Seks dager, mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
28000
Daglige brukere på nett
29000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 13 500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 28
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 306
 • Antall kommentarer
 • Antall innlegg på nett
 • 7000 (kommentarer)
 • Refuserte innlegg på nett
 • 800
 • Antall gjestekommentarer
 • 65
 • Antall leserinnlegg
 • 1400

  iTromsø 2013

  2013 ble et år for de store endringene for Mediehuset iTromsø. Fra å snakke om en digital transformasjon som vi så komme ”der fremme et sted”, ble det i fjor høst tatt tydelige grep for å bevege iTromsø i retning av et digitalt mediehus. Den digitale transformasjonen ble ikke lenger en uklar trussel, men et faktum – og et rom fullt av muligheter. Ambisjonen som ble hengt opp er klar: iTromsø skal bli nummer èn på digitale flater i Tromsø by – både kommersielt og redaksjonelt.

  I oktober ble publiseringsstrategiene endret for alle kanaler, hvor antall publiseringer digitalt ble mer enn doblet til cirka 60 pr døgn, og hvor papirutgaven i større grad ble en konsekvens av nett- og mobilutgaven. Antall daglige videopubliseringer er fem- eller seks-doblet, og iTromsø var fra slutten av 2013 best i klassen i Polaris Media på levende bilder. Forretningsmodellen er i endring, og det er for 2014 hengt opp en ambisjon om at en vesentlig del av de samlede annonseinntektene skal skapes gjennom gode, kreative digitale løsninger, som dekker behovene til et stadig mer digitalt tenkende lokalmarked.

  Selv om papiropplaget fortsatte å falle i 2013, er iTromsø det tredje største mediehuset i Nord-Norge. Vi har fortsatt stor tro på at papiravisen vil spille en viktig rolle, men den vil måtte endre seg mye og dekke andre behov enn tidligere. Dette omstillingsarbeidet er i full gang og fører til et endret papirkonsept i første kvartal 2014.

  Mediehusets sterke posisjon skal sikres og videreutvikles gjennom en styrket digital satsing og rekruttering av flere digitale lesere og brukere.

  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Mediehuset iTromsø har iverksatt en reell digital først-strategi, som gjennomsyrer all virksomhet i mediehuset. Dette innebærer blant annet konkrete målsettinger i forhold til antall publisert nyhetstitler, levende bilder-innslag, nettrafikk pr time og aktivitet og tilstedeværelse i sosiale medier.

  Den overordnede målsettingen er å bli nummer èn digitalt i Tromsø. For å nå denne målsettingen ble det høsten 2013 igangsatt et omfattende endringsprosjekt, som både handler om å plukke ”lavthengende digitalfrukt” innenfor redaksjonell og kommersiell virksomhet, og om å drive digitalt innovasjonsarbeid. I innovasjonsdelen av prosjektet har Mediehuset iTromsø invitert byen med på en stor ”dugnad”.

  I tillegg er det gjort store organiseringsendringer i løpet av året. En ny redaksjonell nyhetsturnus gjør at alle redaksjonelle medarbeidere jobber inn mot alle flater og leverer fortløpende til nett og mobil, det er etablert en egen frontsjefrolle med fokus på digital frontredigering og ved årsskiftet er den digitale innsatsen styrket gjennom flere tilsettinger, blant annet av en egen videojournalist med hovedansvar for den løpende tv-dekningen.

  På kommersiell side er salgsledelsesleddet styrket, gjennom tilsetting av en egen digital salgssjef, som skal sørge for at den kommersielle transformasjonen for alvor skyter fart. Ambisjonen er at minst 30 prosent av alle salgsinntekter skal komme fra digitalt salg allerede i 2014.

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  "Mirakelgutten"

  Onsdag 29. mai skrev iTromsø om Katrine Lilleng Karlsen (26) som opplevde at ektemannen, Ole André Espedal (27), ble svært alvorlig kreftsyk. Dagen før han startet på en omfattende kreftbehandling, gjorde paret et aller siste forsøk på å få barn. Med suksess - mot alle odds. I april i 2013 var livet til Ole André i ferd med å ebbe ut. For at han skulle få oppleve sitt første og eneste barn før han sovnet inn, ble fødselen av lille Isak André – ”Mirakelgutten” - fremskyndet med to-tre uker. Det holdt akkurat til at far og sønn møtte hverandre, før Ole Andrè døde. Historien om ekteparet og deres vesle mirakelsønn ble sitert i mange innen- og utenlandske medier. En meget sterk sak som satte følelser i sving hos store grupper.

  Legg til i min rapport

  Yalda

  11 år gamle Yalda fortsatte å sette følelser i sving i form av sinne på tromsøfolk også i 2013. Asyljenta Yalda og hennes families kamp for å få bli i Tromsø var oppe til behandling i Oslo tingrett for andre gang, og på nytt ga retten Yalda medhold i kravet om å få bli i Norge. Men tross dette har Utlendingsnemnden (UNE) anket saken inn for lagmannsretten, og det føler både tromsøværingene og andre som et regelrett overgrep mot et barn som risikerer å bli splittet enten fra sin mor eller far dersom familien kastes ut av landet. Yaldas skjebne engasjerer folk både i Tromsø og langt utenfor byens grenser.

  Legg til i min rapport

  Sameavtalen

  Tromsøs forhold til den samiske befolkningen har vært i fokus de siste årene. Tromsø sa nei til å bli en del av det samiske språkforvaltningsområdet i 2011. Det var et svært omdiskutert vedtak som blant annet ordfører Jens Johan Hjort (H) så mange negative sider ved i forholdet mellom nordmenn og samer. Det gjorde at han og byråd Jonas Stein (V) i hemmelighet gikk i gang med å utarbeide en sameavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget. Da det ble kjent, eksploderte nærmest Fremskrittspartiet og truet med å forlate byrådet i Tromsø. Men Hjort og Stein vant frem, og i 2013 ble avtalen underskrevet – uten at Frp forlot byrådet. Dype sår som ble skapt i den opprivende striden for vel ti år siden, er i ferd med å bli leget.

  Legg til i min rapport

  Skredulykkene

  Det ble en meget snørik vår i Tromsø. Og med masse snø, fulgte også rasene ned fjellsidene. Hele 11 ras gikk i Troms i løpet av siste uke i mars og den første uken i april. Seks mennesker omkom i rasulykker, og en periode var det rene unntakstilstanden i fylket med ferdselsforbud flere steder.

  Legg til i min rapport

  Døgnvillfestivalen konkurs

  Nord-Norges største musikkfestival - den svært populære Døgnvillfestivalen - gikk konkurs høsten 2013. Dermed forsvinner den festivalen som har gitt flest nordlendinger store konsertopplevelser helt siden den ble etablert i 2007. Verdensstjerner som Ozzy Osborne, Brian Wilson, John Fogerty, Jerry Lee Lewis og 50 Cent har skapt opplevelser som ingen andre byer har klart å gi sine innbyggere de siste årene. Det er derfor mange som beklager at festivalen gikk overende. Men like mange håper at den skal gjenoppstå og fortsette å være et slags musikkulturelt lokomotiv blant alle festivalene i Nord-Norge.

  Legg til i min rapport

  Ole D. Mjøs død

  Tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø og leder av Nobelkomiteen, Ole D. Mjøs, døde 1. oktober, 74 år gammel. Mjøs var et meget engasjert menneske som tok del i samfunnsutviklingen på en måte som brakte ham til lederstolen i Nobelkomiteen. Men midt oppe i all storpolitikk var han først og fremst et medmenneske som brydde seg om alle i samfunnet, ikke minst de som av en eller annen grunn hadde falt litt utenfor og som på folkemunne ble kalt for ”byens løse fugler”.

   

  Legg til i min rapport

  Gå av, Pia!

  iTromsø krevde på lederplass høsten 2013 at fylkesrådsleder Pia Svensgaard (Ap) måtte forlate sin stilling i forbindelse med at det ble lagt fram et budsjettforslag for 2014 som regelrett massakrerte en rekke utdanningstilbud i Troms fylke. Bakgrunnen var at Troms fylkeskommune var havnet i en alvorlig pengeknipe etter flere uheldige politiske valg. Fylkesrådslederen ble utsatt for et så stort press – også fra hennes egne - at ikke bare hun, men hele fylkesrådet stilte sine plasser til disposisjon og gikk av, da fylkesbudsjettet for 2014 skulle vedtas.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Journalist Trond Haakensen og fotograf Ronald Johansen ble begge tildelt Svarte Natta-diplomet 2013 under mediekonferansen Svarte Natta i oktober. De fikk diplomet for historien om Katrine Lilleng Karlsen som fikk hjelp til å fremskynde fødselen slik at hennes kreftsyke og døende mann, Ole Andrè Espedal, fikk holde sønnen Isak Andre på sitt fang før han døde.

  Legg til i min rapport

  Pris delt ut

  Tradisjonen tro kåret Mediehuset iTromsø ”Årets tromsøværing” også i 2013. Det var Kate Eines som leserne kåret til den meget prestisjefylte tittelen. Hun driver ”Hjelp oss å hjelpe” sin avdeling i Tromsø, og legger ned et kjempearbeid for å hjelpe andre. Organisasjonen startet ved at det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress, og flere startet opp rundt om i landet. ”Hjelp oss å hjelpe” satser på gjenbruk, og sparer derfor miljøet samtidig som den hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  iTromsø ble klaget inn til PFU i desember 2012 i forbindelse med den såkalte Ingebrigtsen-saken. Det var bare to dager før nominasjonsmøtet i Troms Ap at arbeiderpartipolitikeren Roger Ingebrigtsen innrømmet å ha hatt et intimt forhold til en 17 år gammel jente for mange år siden. Dette førte til at han trakk seg både fra stillingen som statssekretær i Næringsdepartementet og all politisk virksomhet. iTromsø valgte å identifisere kvinnen, som sto på 4. plass på stortingslista til Troms Ap. Det gjorde at Arbeiderpartiet klaget inn iTromsø til PFU. Pressens Faglige Utvalg felte ikke iTromsø, men mente iTromsø hadde opptrådt kritikkverdig ved å offentliggjøre navnet på kvinnen. Den merbelastningen som bruk av kvinnens navn og bilde medførte, kunne ikke rettferdiggjøres med henvisning til offentlighetens informasjonsbehov, konkluderte PFU med.

  Mediehuset iTromsø ble klaget èn gang til Pressens Faglige Utvalg i 2013: iTromsø ble felt for brudd på god presseskikk i forbindelse med omtale av byråd Kristoffer Kanestrøm og Frp-politikeren Bjørn Jørgensen. De skulle bygge hus på tomter hvor Tromsø kommune grep inn og stoppet arbeidet på grunn av rasfare fra en stor steinmur som ble ført opp. iTromsø hadde samtidig kommentar fra Kanestrøm, men ikke fra Jørgensen. Det var nok til at iTromsø ble felt for brudd på god presseskikk.

   

  Legg til i min rapport

  Jørn-Christian Skoglund
  Sjefredaktør og administrerende direktør
  Twitter: JCSkoglund

  Legg til i min rapport