Fakta
Samlet opplag 3917
Utgiversted Storslett
Ansvarlig redaktør Kjetil Nielsen Skog (42)
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord (Nord-Troms)
Kommer ut tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
11000
Daglige brukere på nett
7000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4.500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • En i hver utgave, 104 stk.
 • Antall kommentarer
 • Antall innlegg på nett
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall leserinnlegg
 • Tre i snitt, om lag 322 stk.

  Mål og prioriteringer

  Å bidra til å utvikle regionen Nord-Troms i sterkest mulig grad for å trygge folketall og næringsliv.

  Å være nummer 1 avis i Nord-Troms på alle plattformer. Styrke posisjonen på nett.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har løftet fra saka om Mojtaba, afghaneren som skal sendes ut av landet.

  Har bidratt i stor grad i årets valgkamp gjennom dekning og ekstra fokus på leserinnlegg.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig vurdering

  En journalist har gjennomført Startkurs i år.

  Vi driver daglig evaluering på produktene.

  Vår største konkurrent er Nordlys.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  De etiske diskusjonene går jevnlig og i de situasjonene det er behov. Redaksjonen er liten og oversiktelig, slik at vi i stor grad kan følge med og ta grep tidlig.

  Legg til i min rapport

  For Framtid i Nord

   

  Kjetil Nielsen Skog

  redaktør

  Legg til i min rapport