Fakta
Samlet opplag 3917
Utgiversted Storslett
Ansvarlig redaktør Kjetil Nielsen Skog (42)
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord (Nord-Troms)
Kommer ut tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
11000
Daglige brukere på nett
7000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
  • Antall sider produsert
  • 4.500
  • Redaksjonelle årsverk
  • 7
  • Fordeling stoff/annonser
  • Antall lederartikler
  • En i hver utgave, 104 stk.
  • Antall kommentarer
  • Antall innlegg på nett
  • Refuserte innlegg på nett
  • Antall leserinnlegg
  • Tre i snitt, om lag 322 stk.

    Mål og prioriteringer

    Å bidra til å utvikle regionen Nord-Troms i sterkest mulig grad for å trygge folketall og næringsliv.

    Å være nummer 1 avis i Nord-Troms på alle plattformer. Styrke posisjonen på nett.

    Legg til i min rapport

    Avisens samfunnsrolle

    Vi har løftet fra saka om Mojtaba, afghaneren som skal sendes ut av landet.

    Har bidratt i stor grad i årets valgkamp gjennom dekning og ekstra fokus på leserinnlegg.

    Legg til i min rapport

    Journalistfaglig vurdering

    En journalist har gjennomført Startkurs i år.

    Vi driver daglig evaluering på produktene.

    Vår største konkurrent er Nordlys.

    Legg til i min rapport

    Etikk

    De etiske diskusjonene går jevnlig og i de situasjonene det er behov. Redaksjonen er liten og oversiktelig, slik at vi i stor grad kan følge med og ta grep tidlig.

    Legg til i min rapport

    For Framtid i Nord

     

    Kjetil Nielsen Skog

    redaktør

    Legg til i min rapport