Fakta
Samlet opplag 1963
Utgiversted Andenes
Ansvarlig redaktør Jørn Aune
Andøy
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
6000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2308
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 9
 • Antall kommentarer
 • 1
 • Antall innlegg på nett
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall leserinnlegg
 • 282

  Om Andøyposten

  Opplaget gikk oppi 2013. Noe av dette skyldes overgang til en ny versjon e-avisen, som har vært heldig for Andøyposten.

  Andøyposten har som målsetting å bli bedre på småstoff og notiser. Antall notiser og småstoff har økt markant fra i fjor, men det er fortsatt rom for forbedring.

  Vi kan fortsatt bli bedre på å bryte opp store saker til flere små for å øke lesbarheten.

  Avisens samfunnsrolle

  Andøyposten er en viktig debattarena isaker som opptar lokalsamfunnet. Vern av bygninger på Andenes er en av sakene som har engasjert andværingene.

  Det var i snitt 1,9 leserinnlegg per avis. 

  Andøyposten deler ut julestjerner til hverdagshelter som fortjener heder.

  Dette skjer i lørdagsavisene i desember – etter forslag fra leserne.

   Andøyposten kan helt klart bli bedre på å mene noe om forskjellige saker.

  Journalistfaglig utvikling

  Vi håper fortsatt at Polaris Media skal få i gang en hospitantordning som kan gi faglig utvikling ut over tilbudet som IJ gir.

  Den største faglige utfordringen er å ha tid til å sette seg skikkelig inn i sakene og bearbeide dem grundig. 

  VOL  fungerer som nettavis for Andøyposten, Vesteraalens Avis og Sortlandavisa. Samarbeidet går seg til, og det er inngått stoffutvekslingsavtaler mellom avisene og www.vol.no.

  Etikk
  Ingen PFU-klager i 2013.

  Legg til i min rapport