Altaposten

Mediehuset Altaposten består av dagsavisen Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), www.altaposten.no, i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter på flyplass og kjøpesenter. Det gir stor bredde i dekningen av området. I Alta er 95 prosent av innbyggerne innom en av plattformene i løpet av uka.

Fakta
Samlet opplag 4535
Utgiversted Alta
Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund (47)
Avis: Alta, Kautokeino, Loppa. TV: Vest-Finnmark Radio: Alta
Kommer ut Mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
12000
Daglige brukere på nett
12000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 8.300
 • Redaksjonelle årsverk
 • 19
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 299
 • Antall kommentarer
 • 40
 • Antall innlegg på nett
 • 4.000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 25
 • Antall gjestekommentarer
 • 4
 • Antall leserinnlegg
 • 1.900

  Mål og prioriteringer

  Visjonen er å bli Finnmarks ledende mediehus.

  Målsettingen er at mangfoldet i form av tekst og bilder, lyd og video skal smelte sammen på altaposten.no og våre mobile plattformer. Vi ønsker å speile lokalsamfunnene vi betjener gjennom nyheter, informasjon, underholdning og kritisk journalistikk i våre kanaler.

  Det er en prioritert oppgave for Mediehuset Altaposten å styrke vår posisjon i dekningsområdet og sikre rask og god omstilling i forhold til endrede brukervaner. Det betyr forsterket digital satsing i årene som kommer, med spesielt vekt på mobile plattformer som er et satsingsområde.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2013 har Mediehuset Altaposten hatt stort fokus på vanskelige lokale veivalg, blant annet knyttet til skolestruktur. Behov for omstilling gjør at mange av grendeskolene har stått i fare for nedleggelse. I en langstrakt kommune med 18 skoler, kretser debatten rundt klassestørrelser, nærmiljø og sentralisering. For oss har det vært et hovedfokus å belyse de ringvirkningene politiske beslutninger har for lokalsamfunnet.

  ■ Helsestrukturen og planlagte investeringer i Finnmark har stort fokus i Altaposten. Oppbyggingen av spesialisthelsetjenester i Alta krever oppfølging, spesielt i lys av samhandlingsreformen. I løpet av første halvdel av 2014 legger Helse Nord fram en utredning for tilbudet i Alta.

  ■ Turistsatsinger i nord krever debatt og fokus, ikke minst for Nordlysbyen som forsøker å posisjonere seg i reiselivsmarkedet, der vinterturisme blir stadig viktigere. Nordlyskatedralen ble vigslet i 2013, et omstridt prosjekt som skaper debatt både i forhold til økonomiske prioriteringer, estetikk og betydningen for lokalsamfunnet.

  ■ Altaelva er en av verdens beste sportsfiskeelver, samtidig som oppdrettsnæringa skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Det gir interessemotsetninger, spesielt på grunn av flere rømmingssaker i 2013. Altaposten har viet debatten og utviklingen i sakene stor oppmerksomhet.

  ■ En av de mer synlige sakene i 2013 var at tre ordførere i Nord-Norge ble sponset til Paris av sykkelrittet Arctic Race, samtidig som de bidro med pengestøtte til samme arrangement. I ettertid betalte kommunene reisene selv.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Kåringene til Finnmark Journalistlag 2013.

  ■ Reporter og nettsjef Arne Reginiussen mottok hederlig omtale for sine artikler om reddisbjørnen.no, en organisasjon som fikk store summer gjennom grasrotandelen. I ettertid har denne og andre saker bidratt til en innstramming på området.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  ■ Overgangen til malstyring på print og det redaksjonelle systemet Woodwing har krevd stort fokus fra journalistene i 2013. Det har også hatt betydning for presentasjon og journalistisk tilnærming, med kortere og mer kompakte saker. Førtrykk-ansatte sorterer nå under den redaksjonelle paraplyen og en ny desk-løsning er innført for å ha nærhet mellom nyhetsledelse og nett.

  ■ Altaposten har i 2013 brukt tid på innsyn og innsynsbegjæringer. Kompetanseheving på dette området er prioritert for å styrke overvåkingen av forvaltning av felles ressurser.

  ■ Deltakelse på seminaret «Svarte natta» i regi av NJ og NR er prioritert, og var nok en gang en utmerket arena for både kursing og faglig påfyll høsten 2013.

  ■ Konkurransesituasjonen i Alta er endret og tilspisser seg på nett. NRK reetablerer sitt hovedkontor i Finnmark. Det skjer i Alta, med uttalt målsetting om å prioritere digital satsing. Landsdelsavisa Nordlys har også etablert seg i Alta med fokus på nettsaker fra området. Mediehuset Altaposten har sterk posisjon digitalt, men vil prioritere kursing og journalistfaglig utvikling digitalt for å møte konkurransen

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Altaposten ble innklaget to ganger til PFU i 2013. Nordvakt AS reagerte på Altapostens omtale av en gransking i regi av Arbeidstilsynet,mens Det norske kartselskap var misfornøyd med en artikkel om salg av tjenester til en Alta-bedrift.

  Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at god presseskikk var fulgt i begge tilfellene.

  Fokuset på samtidig imøtegåelse har vært stort i alle kanaler, i tråd med at dette området representerer den største utfordringen for mange redaksjoner.

  Altaposten har hatt en rekke kontroversielle saker i 2013, knyttet opp mot politikk, helse, næringsliv og forvaltning. Det krever stort fokus på det etiske rammeverket gjennom den journalistiske prosessen. Ønsket er størst mulig grad av balanse i dekningen, samtidig som vi ivaretar samfunnsoppdraget.

  En av de største utfordringene er overvåkingen av sosiale medier og eget debattforum. Vårt inntrykk er at det har vært bedre disiplin enn tidligere, basert på at vi nå krever å vite identiteten til deltakerne i debatten.

  Legg til i min rapport

  Rolf Edmund Lund

  Ansvarlig redaktør

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport