Innherreds Folkeblad Verdalingen

Innherreds Folkeblad Verdalingen er et tradisjonsrikt mediehus som siden 1900 har fulgt med i verdalingenes liv og levnet. Vi finner vår plass i den digitale tid, og speiler Verdalingens hverdag og utfordringer i en omskiftende tid.

Fakta
Samlet opplag 4413
Utgiversted Verdal
Ansvarlig redaktør Tor Ole Ree (52)
Verdal
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
5000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3644
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4,8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 135
 • Antall kommentarer
 • Antall innlegg på nett
 • 1000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 120
 • Antall leserinnlegg
 • 220

  Mål og prioriteringer

  BANK PÅ FARTEN: Aasen sparebank deltok i vømmøltoget 2013, og reklamerte for sine tjenester. Her ser vi Lena Kverkild som brud, og Per Ivar Bakkenget som brudgom. I midten er Cornelia Formo (3). Foran sitter Eirik Winther Johnsen og Christina Elnes. Foto: Kristian StokdahlDen digitale har vært løftet fram som en prioritert satsning. Ettersom vi har knapt med ressurser har det vært et mål at våre journalister skal tenke helhetlig "nett og papir" og ikke "papir"- eller "nettjournalist".

  Vi har arbeidet for å øke spennet og bredden i vår digitale tilbud, som igjen har innvirket på noe på papirsatsingen. Vi har fulgt digitale handlingsplaner for å øke den daglige dekning på nett i henhold til interne måltall.

  Det har vært et mål at våre lesere skal få det de ønsker hvor de ønsker - alle plattformer. Et delmål i dette har vært å få eavis på plass - noe som kom på plass høsten. Vi fikk også ny tv-player og video på mobil.

   

  Produksjon og produktutvikling

  Produksjon og produktutvikling
  Verdal 2030 - en framtidsvisjon - reportasjeserie
  Lørdagssiden: Nu nættopp - om sosiale medier - har gått hele året.
  Nyhetssamarbeid med Levanger-Avisa om sentrumsutviklingen
  Serie: Jenter og biler - fotoreportasjer (nett og papir)
  Serie: Lotte og Otto tester ut spisesteder i Verdal. (Nett og papir)
  Møt folk på Øra - bildemøter med verdalinger på gata (nett og papir)
  Heimen - serie om livet på Verdal bo- og aldersheim

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Det har i løpet av året vært brukt relativt lite ressurser på dette. Vi har deltatt på konsernsamlinger med fokus på papirproduktet, tekst/foto og digital utvikling. Videre har det vært deltakelse på Hell-konferansen og arrangement i regi av NJ.

  Priser:

  Vi har i samarbeid med Sparebank1 Midt-Norge delt ut Folkets Tælpris, som gikk til Leksdal idrettslag.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  JUBLET: De frivillige på scenen under Spelet om Heilag Olav slapp jubelen løs etter premieren på den første nattforestillingen i Spelets historie. I desember fikk Spelet den nasjonale frivillighetsprisen på TV2. Foto: Tor Ole Ree

  Det har gjennom året kommet diverse skriftlige/muntlig klager på for dårlig/lite omfattende dekning av enkelte saker/arrangementer.

  - Klage fra kommunalt ansatt for "avisens negative framstilling av kommunale tjenester"

  - Klage/debattinnlegg fra kommunen på leserinnlegg som karakteriserer ordføreren negativt.

  - Klage på jalla-journalistikk (dekning av ordensproblemer ved restaurant)

  - Klage på manglende bildebruk av jenter på sportsarrangement

  - Klage fra restaurant som mener artikkel ville medføre at kokk fikk sparken.

  - Klage(r) på fotoserien Jenter og bil. Klager mente bildene ville passet bedre i Vi Menn.

  - Klage for upresist hendelsesbeskrivelse der en ung kvinne ble gjenstand for uheldig nasjonal

  medieoppmerksomhet. Ble ordnet opp i minnelighet.

  - Klage fra ordføreren på usaklig bildetekst i sak om rovdyr og beitenæring.

  - Klage på for mange boligannonser

  - Klage fra Coop som mente det var feil i artikkel om leietaker

  - Klage på publisering av nyfødt på Nyfødtgalleri

  Det har også kommet mange gode tilbakemeldinger på både saker og reportasjer gjennom året.

  Tor Ole Ree,
  ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport