Hitra-Frøya

Hitra-Frøya går inn i jubileumsåret som stolt og sterk øyværing. Nedfelt i vår strategi er å være den beste formidler av lokal informasjon i øyregionen. Hitra-Frøya skal - uavhengig av kanal - inneholde stoff som interesserer flest mulig, gammel som ung.

Fakta
Samlet opplag 4376
Utgiversted Fillan
Ansvarlig redaktør Bjørn L. Rønningen (41)
Hitra, Frøya samt ytre deler av Snillfjord (Hemnkjel, Sunde)
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
12000
Daglige brukere på nett
6171
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3164
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 10
 • Antall innlegg på nett
 • 3700
 • Refuserte innlegg på nett
 • Antall gjestekommentarer
 • 52
 • Antall leserinnlegg
 • Mål og prioriteringer

  Nye tunneler åpner og styrker trafikksikkerheten, men også flere dødsulykker på veiene i øyregionen. Denne ulykken på Fjellværøya skaper ny debatt om tungtrafikk på dårlige lokalveier. Foto: Trond Hammervik

  Vårt mål er å lage en god og variert lokalavis med aktuelle nyheter, interessante reportasjer, intervjuer, kommunalt stoff, kultur, sport og småstoff. Avisa skal "speile hverdagen" på godt og vondt for hitterværinger og frøyværinger flest, og holde leserspaltene åpne for samfunnsengasjerende debatt og meningsbrytninger.

  Nedfelt i vår strategi er visjonen om å være den beste formidler av lokal informasjon i øyregionen. Hitra-Frøya – uavhengig av kanal – skal inneholde stoff som interesserer flest mulig, gammel som ung. Det er der et klart "nærhetsmål" med alt stoff som presenteres i Hitra-Frøya. Resultatet av vårt journalistiske arbeid skal presenteres på den teknologiske plattformen som vi gjennom nyhetsdøgnet mener er den beste, det vi si papiravis, nettavis, brettavis, mobilutgave eller video.

  Redaksjonen har i 2013 videreført en prioritert nyutvikling av helgestoffet, samt forsøkt å systematisere jobbing mot større reportasjer/reportasjeserier innen ulike samfunnsområder. Dette er en utfordrende balansegang i en tid der vi samtidig utfordres på lokal nettaviskonkurranse hvor innsatsen er kjappe nyhetsmeldinger.

  At vi har en viktig posisjon i de fleste øyværingers liv, understrekes av resultatene i lesermarkedsundersøkelsen. I 2013 - som året før - svarer hele 98 prosent av alle øyværinger i undersøkelsen at de bruker minst en av våre kanaler gjennom uka. Vi har en daglig dekning (pr. mars 2013, kilde Norfakta) for papiravisa på tett oppunder 80 prosent og for nettavisa på 60 prosent. Siden siste undersøkelse har trafikkveksten på klassisk nett flatet noe ut, mens trafikken på tablet og mobil har økt kraftig. For papir har opplaget forsatt falt.

  Nyhetsovervåkning

  Et viktig satsingsområde i 2013 har vært å styrke oss på rask nyhetsformidling av plutselige hendelser. Dette for å stå sterkere rustet mot sosiale medier og større redaksjoner, hvor dette også er en prioritert oppgave. For få år siden innførte redaksjonen i Hitra-Frøya kveldsvakter, som nå gjør at redaksjonen er fast bemannet gjennom uka fra kl. 08-20, + helgevakter. I 2013 ble det innført et prøveprosjekt, i samarbeid med de andre lokalavisene i Adresseavisen Gruppen, der nyhetsovervåkning i tidsrommet 23.30-07 utføres av felles nattevakt i Adresseavisen. Vaktjournalisten legger ut førstemelding (breaking news) på vårt nettsted, konfererer med redaktøren når det kan være behov for å sende ut fotograf/journalist og når det kreves redaksjonelle avklaringer. Redaktøren i Hitra-Frøya avgjør om oppfølgingen skjer lokalt og/eller i samarbeid med vaktjournalisten. Denne ordningen er gjort permanent fra 2014.

  Redaksjonen i Hitra-Frøya har i løpet av 2013 også inngått samarbeidsavtale med Frøya Film & Bilder, som er en mangeårig leverandør av nyhetsbilder til NRK og TV2. Også dette for å styrke kapasiteten på nyhetsovervåkning og leveranser av innhold fra plutselige nyheter. I tillegg gir denne avtalen muligheter til produksjon av større, planlagte nyhetsreportasjer fra øyregionen, som vår lille redaksjon sjelden har kapasitet til å lage på egenhånd.

  Video

  Økt produksjon av lokalt videoinnhold har vært et uttalt mål i 2013. Vi er på rett vei og har aldri laget så mange videoinnslag/-snutter som i 2013. Men fortsatt er hyppigheten for ujevn; video er ennå ikke en fast del av "ryggmargsrefleksen" verken i planleggingsfasen eller når vi er ute i felten. Redaksjonen har brukt året på teknisk tilrettelegging i form av ny webtv-player, egen videoseksjon på nettsidene, innkjøp/opplæring av drone (helikopter med kamera) og så vidt begynt kursing.
   
  Ny mobilversjon og egen tablet-utgave

  Lokalavisa har i samarbeid med de andre lokalavisene i AGG i løpet av året fornyet vår mobilutgave samt utviklet en egen tablet-utgave. Det er interessant å registrere at den klassiske web-trafikken IKKE har gått ned i etterkant, men holdt seg stabil og sågar kan vise til en liten økning. Hvilket sier oss at det fortsatt er potensial for digital vekst OG at de trofaste leserne våre bruker oss på flere plattformer. Mobile enheter (mobil+tablet) står nå for omlag halvparten av den digitale trafikken. Både den klassiske nettutgaven, tabletutgaven og mobilutgaven er utstyrt med egne og unike annonsesett.

  Leserengasjement

  Tilgangen på leserbrev varierer fra uke til uke, men holder seg totalt noenlunde stabilt. Vi føler at vi fortsatt har rimelig god "kontroll" på nettdebatten. Antallet kommentarer har tatt seg opp utover høsten, uten at vi har registrert at det har senket lista for debattens standard. Vi modererer fortsatt debatten før publisering. Vi har ingen god forklaring på hvorfor antallet kommentarer øker igjen; det kan være medvirkende at også konkurrenten vår har lagt seg på en strengere linje. Men vi mener nå å ha dekning for å kunne si at det meste av nettdebatten i regionen nå foregår på hitra-froya.no.

  Mot slutten av året fikk vi på plass muligheten til å legge leseravstemminger knyttet til artikler på nett. Dette må anses å være en blanding av underholdning og et stemningsbarometer, men er likefullt med på å øke engasjementet rundt lokale temaer/konkrete artikler. Vi får i dag langt flere henvendelser direkte på vår Facebook-vegg enn tidligere, både kommentarer, rettledninger, tips og innspill. Dette er positivt.

  Hitra-Frøya deler ut julestjerner til lokal hverdagsheler i hver utgave gjennom desember, basert på innspill fra leserne selv. Dette er populært nærstoff, brukt i papiravisa gjennom "alle" år. Nytt av året var at vi også la disse ferdige reportasjene på nett gjennom romjula, med gode lesertall.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Redaksjonen er bevisst på å forsøke å lage et så bredt medietilbud som mulig, gjennom løpende nyhetsdekning av stort og smått som skjer i øyregionen innenfor alle stoffområder.

  Hitra/Frøya-regionen går næringsmessig svært godt, med havbruket som lokomotivet, og arbeidsinnvandringen er stor som en følge av dette. Selv om det er viktig å understøtte den positive virkningen havbruksnæringa har for regionen, er det også lokalavisas jobb å ha et kritisk blikk på hvilke utfordringer dette gir i lokalsamfunnet, både innenfor integrering, språk, bolig, miljø osv. Denne oppgaven prøver vi å være oss bevisst.

  Det er samtidig en stadig større utfordring å lage lokalavis på norsk i en region der 10-15 prosent av innbyggerne er av utenlandsk opprinnelse, og der mange av disse knapt snakker norsk. Vi vet vi har mange av disse som lesere, spesielt av nettutgaven, men vi må bli flinkere til å tilrettelegge innholdet vårt slik at denne befolkningsgruppa får tilstrekkelig kunnskap om sitt nye nærmiljø. Det anser vi som et viktig integrerings-grep.

   Dagsorden:

  Her er et lite utvalg av større journalistiske saker dette året:

  Minnerikt kulturår: Anders Jektvik blir nr. 2 i Norske Talenter og Margaret Berger vinner den norske MGP-finalen. 2013 ble et minnerikt år for Hitras musikkliv. Foto: Joakim Enger

  Kultur: På kulturfronten har bygging av felles kulturhus og videregående skole på Frøya hatt fokus gjennom året. Vi har også fått sterk regional, nasjonal og sågar internasjonal konkurranse om "våre" artister etter at Anders Jektvik ble nr 2. i Norske talenter på TV2 og Margaret Berger nr. 4 i Eurovision Song Contest.

  Samferdsel: Samferdsel opptar leserne av Hitra-Frøya. Det har gjennom året pågått flere større utbygginger langs hovedferdsåren til fastlandet som har bidratt til økt trafikksikkerhet. Redaksjonen har i tillegg på flere måter belyst problematikken rundt tyngre kjøretøy (som transportører til havbruksnæringa), og vi har dessverre ikke unngått flere svært alvorlige trafikkulykker dette året.

  Havbruk: I en serie artikler belyste vi hvordan større og mindre havbruksaktører kjemper om de samme godene (i dette tilfellet visningskonsesjoner), om samhandling med offentlige instanser, og hvordan det i små lokalsamfunn fort kan bli stilt spørsmål ved hvilke hatter de enkelte aktørene har på seg til enhver tid.

  Kongeparets besøk på Hitra og Frøya ble en eneste stor folkefest på begge øyene. Her får Einar fra foreninga Nattseilerne en sjelden prat med kong Harald. Foto: Lars Otto Eide

  Kongebesøket: Et av årets store høydepunkter var Kongebesøket. HMK Kongen og HMK Dronningen besøkte Hitra og Frøya som en del av sitt besøk på Trøndelagskysten. Lokalavisa dekket dette med vår hittil største enkeltsatsing digitalt, med fortløpende dekning av besøket gjennom bilder, tekst og video. Hitra-froya.no satte rekord i antall sidevisninger den dagen. Papiravisa fulgte opp med et "kongebilag", som fikk veldig god respons både i leserkretsen og fra kongehuset.

  Stolt øyværing: I 2014 har vi drevet lokalavis for denne regionen i 40 år. Vi brukte anledningen rett før inngangen til jubileumsåret til å lansere vårt nye slagord og grunnidè "Stolt øyværing". Det gjorde vi gjennom et bilag (i papir) og etableringa av domenenavnet øyværing.no, hvor vi skal løfte fram historier, satsinger og enkeltpersoner som har lykkes. Hovedmålet med "Stolt øyværing" er å styrke den interne stoltheten blant oss som bor og virker her ute, og å få resten av verden til å oppdage hvor fantastisk vi har det på Frøya og Hitra.

  10 mest leste saker på hitra-froya.no i 2013

  1. Politi med hjelmer og skjold stormet feil hus
  2. Au au au! 
  3. Brakk nakken etter slåsskamp 
  4. Som perler på en snor 
  5. Her seiler lensmannsbetjenten på glatta (video) 
  6. «Villa-dyrene» plyndrer alt de kommer over 
  7. 19 drektige sauer døde i isen 
  8. - Denne var drøy, syns jeg 
  9. En person omkom i kollisjon med semitrailer 
  10. Gikk på grunne ved Terningen 

  Mest sette video på hitra-froya.no
  Her seiler lensmannsbetjenten på glatta

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Eks-ordfører, vitseforteller, vaktmester..."alle" kjenner Øyvind Johansen, tror vi. I dette portrettet fortalte Johansen om de mer vanskelige sidene ved det å leve.Journalistene i lokalavisa har deltatt i flere fellessamlinger i regi av Adresseavisen Gruppen, der fokus har vært ulike områder innenfor journalistikk og digitalutvikling. Journalistene har også deltatt på Hellkonferansen.

  Samarbeid:

  Lokalavis tar del i lederforumet blant lokalavisene i Adresseavisen gruppen, og samarbeider med disse i flere utviklingsprosjekter, både redaksjonelle og innenfor IT og marked. Hitra-Frøya har også - på vegne av lokalavisene - en representant Medielabens priomøter, hvor fokus er digital utvikling for konsernets mediehus.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Hvert år samarbeider lokalavisa Hitra-Frøya med organisasjonen MOT på Hitra og Frøya under MOT til å glede-dagen. Lokalavisa sprer glede ved å samle inn bilder av folk som gir hverandre en god klem. Også i år ble det over 150 blide ansikter. Foto: Lars Otto Eide

  Pressens Faglige Utvalg:

  Hitra-Frøya er meldt inn 1 gang til Pressens Faglige Utvalg i løpet av 2013. Saken ble innklaget av Sør-Trøndelag politidistrikt ved konstituert politimester. PFU sak nr. 188/13. Utfall: kritikk

  Klagen gjelder en nyhetsartikkel på nett i Hitra-Frøya, der en politibetjent stiller spørsmål ved hvordan saken ble håndtert da politimesterens bror var involvert i en alvorlig båtulykke. Nettartikkelen var en del av en serie reportasjer i papir og nett. Klager mente avisa ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyns til pårørende (Vær Varsom-plakatens punkt 4.6.), at kildebruk og arbeidsmetoder ikke var gode nok, og at avisa ikke hadde oppfylt kravet om samtidig imøtegåelse (punkt 4.14)

  PFU konkluderer Hitra-Frøya var tilstrekkelig kritisk i sitt kildevalg, at forholdet til pårørende var avklart, men bedre kunne presisert i nettartikkelen det som framkom i papirsaken samme dag. PFUs konklusjon lyder slik:

  "Ettersom det i hovedsak var de samme forholdene han (politimesteren, red.anm.) ble forespurt om å kommentere av journalisten i papiravisen, mener utvalget dette må anses som tilstrekkelig i en løpende nyhetsdekning. Avisen burde imidlertid påpekt, også på nett, at politimesteren var forespurt, men ikke ønsket å uttale seg om forholdene, noe som følger av Vær Varsom-plakatens krav til samtidig imøtegåelse (punkt 4.14.). På dette punkt har Hitra-Frøya opptrådt kritikkverdig."

   Les hele PFUs uttalelse

  Sånn vi leser uttalelsen, er utvalget fornøyd med Hitra-Frøyas håndtering i det aller meste. Men vi tar uttalelsen som påminnelse om at kravet om samtidig imøtegåelse er absolutt, og at vi skylder å gjøre både papir- og nettpublikumet oppmerksom på alle sider ved slike saker.

  Skoleklasser

  Vi har jevnlig skoleklasser på besøk og redaksjonsmedarbeidere stiller opp på foredrag eksternt ved forespørsel, da vi syns det er en viktig del av det å engasjere seg i lokalmiljøet.

  Bjørn L. Rønningen,
  ansvarlig redaktør Mediehuset Hitra-Frøya

  Legg til i min rapport