Fosna-Folket

Vår visjon er å fortsatt være lokalavisa for alle fosninger. Det er i seg sjøl en utfordring i et distrikt som teller sju kommuner som i folketall og utvikling er svært ulike. Etter at Stortinget i juni 2012 vedtok å etablere kampflybasen for F-35 i Ørland, så har kommunene Ørland og Bjugn fått et helt annet fokus også i regional og nasjonal sammenheng. Kontrasten er stor til kommuner som Roan og Osen, som hver har under 1000 innbyggere. Viktige tema som har fått oppmerksomhet i 2013 er naturlig nok planleggingen av kampflybasen, men vindkraft har også fått bred oppmerksomhet. Det er utdelt konsesjoner, som om de realiseres, vil gjøre Fosen til et nasjonalt sentrum for vindenergi. Det er antydet investeringer på opp mot 20 milliarder kroner i Fosen i perioden fram til 2020 dersom alle konsesjoner bygges ut. For avisas digitale satsing har høsten 2013 vært en periode med sterk vekst, etter en sommer der vi opplevde svake brukertall digitalt.

 

 

 

Fakta
Samlet opplag 6595
Utgiversted Brekstad, Ørland
Ansvarlig redaktør Skjalg Ledang (50)
Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Leksvik, Roan, Osen
Kommer ut tirsdag, torsdag, fredag
Daglige lesere totalt
19000
Daglige brukere på nett
9000
Daglige brukere på mobil
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4004
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7,5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • Avisa har fast kommentarspalte i stedet for leder
 • Antall kommentarer
 • 151
 • Antall innlegg på nett
 • 6000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 600
 • Antall leserinnlegg
 • 1000

  Mål og prioriteringer

  Fosna-Folket skal være lokalavisa om og for alle fosninger.

  Ørland Bluesfestival 2013 var en rekke intense musikkopplevelser som kom som blå perler på ei snor. Foto: Snorre Berg

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Ved å ta opp saker som er viktige for utviklingen av Fosen har Fosna-Folket i 2013 vært en viktig arena for debatter som er vesentlige for innbyggerne i vår region. Det er vesentlig at vi som lokalavis engasjerer avisas brukere i saker vi mener er viktige for hvordan Fosen utvikler seg inn i framtida. 2013 ble et spennende år i så måte.

  Iron Maiden-vokalist og pilot Bruce Dickinson (t.v.) fikk en heftig flytur sammen med jagerflyger Martin «Tintin» Tesli under besøket ved Ørland hovedflystasjon. Foto: Skjalg Ledang


  Etableringen av kampflybase i Ørland var i 2013 fortsatt i en planleggingsfase. Konsekvensene av denne etableringen, på godt og vond, har fått bred oppmerksomhet både på nett og i papiravis.

  Innbyggerne i Fosen er delt i synet på utbygging av store anlegg for produksjon av vindkraft i Fosen.


  Kommunesammenslåing ble igjen et viktig tema i 2013. Primært er spørsmålet om en sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland det som hår fått bred dekning i løpet av året. Helt på tampen av 2013 vedtok begge kommunestyrer at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemming 24. februar 2014. I det lokalpolitiske miljø har det vært steile fronter i denne saken, men avisa har bidratt til å fremme synspunktet om at innbyggerne må høres i en så viktig sak.


  På tampen av året vakte det nasjonal interesse da Fosna-Folket omtalte hvordan sosiale medier kan være et viktig verktøy når voksne menn misbruker unge jenter. Etterforskningen av denne saken fortsetter inn i 2014.

  Fosenprisen, som er innstiftet av lokalavisa, deles årlig ut i et samarbeid med de lokale sparebankene i Fosen. Også i fjor ble det delt ut en hovedpris i henholdsvis idrett og kultur, samt to talentpriser i hver av kategoriene. Prisene består av diplom og henholdvis 25.000 og 10.000 kroner.

  Fosna-Folket hadde i 2013 fokus på utvikling av digitalt innhold. Året startet med god trafikk, men vår og sommer fikk vi en negativ utvikling. Ansettelse av webjournalist høsten 2013 ga en ønsket effekt, og trafikken på digitale medier økte kraftig fram mot årsskiftet. Ved inngangen til 2014 ligger vi foran egen målsetting mht unike brukere, og ser at inngangen til det nye året også er lovende med tanke på de mål som ligger framover.

  Årets mest leste saker:

  Organiserer sex med 13-åringer via sosiale medier 18 295 visninger 
  Berget hunden opp av sjøen 15 892 visninger 
  Innrømmer at han dumpet bil i sjøen 13 023 visninger
  - Jeg er lei meg og tenker mest på familien 12 378 visninger
  Rocklegenden i skyene etter tøff tur med jagerfly! 11 188 visninger
  Raser mot storstilt Fosen-utbygging 7810 visninger 
  Ludvig (89): – Den skjebnesvangre fjerten forandret livet mitt 6575 visninger
  Portoen ble for dyr – kjører til Oslo med 100 våpen 6535 visninger 
  Her er penisen lengst 6514visninger
  Derfor skjedde dette 6331 visninger

   Mest sette videoer:

  Rocklegenden i skyene etter tøff tur med jagerfly! 6898 visninger
  Se hvorfor Flakk – Rørvik ble kansellert i morgentimene 3015 visninger
  Dro ned buksa i sentrum 2911 visninger

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Journalistikk tilpasset digitale medier har hatt fokus i 2013.

  Som mange andre lokalaviser, er også Fosna-Folket i en situasjon der avisa ønsker å styrke den digitale posisjonen. For en liten redaksjon byr dette på mange utfordringer. Hva kjennetegner en god nettsak? Hvilke språklige og billedlige virkemidler kan og bør brukes for å få brukernes oppmerksomhet? Hvordan kan vi løse digitale utfordringer på samme tid som papirutgaven fortsatt er avgjørende for avisas posisjon i lokalmarkedet? I tillegg til å ta opp ulike aspekter knyttet til nettjournalistikk, ble det etablert rutiner for å sikre at samtlige faste redaksjonelle medarbeidere bidro med innhold til nettpublisering, samt fikk kunnskap og erfaring i bruk av digitale verktøy.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  En av sakene som i 2013 utfordret avisa med etiske problemstillinger var den såkalte Vanvikan-saken, der et barn døde mens foreldrene var fraværende.

  Saken fikk nasjonal oppmerksomhet, og vi opplevde at enkelte medier gikk relativt langt for å få sine egne saker og vinklinger. Som lokalavis stilte vi internt en del spørsmål om hvordan vi ønsket å dekke saken, særlig den første tiden etter at den ble kjent og fikk stor oppmerksomhet i nasjonale medier. Fosna-Folket valgte en forsiktig linje i denne saken, samtidig som vi mente lesernes behov for innsikt og informasjon ble oppfylt.

  Et tilbakevendende tema der etikk står sentralt, er debatt på nett. Med forventninger om at avisa skal oppdatere nettdebatt 24/7, stilles vi overfor utfordringer når det gjelder moderering. Å skape en felles forståelse for hva som skal aksepteres, har vært, og vil også framover være, en viktig oppgave.

   

  Skjalg Ledang,
  ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport