Adresseavisen

Adresseavisen har aldri stått sterkere i lesermarkedet, og vi er det viktigste mediehus på papir, på nett og på mobil i vårt kjerneområde. I 2013 har vi publisert viktig lokaljournalistikk på alle samfunnsområder og markert oss med nyhetssaker som har fått nasjonal oppmerksomhet. Vi har dekket store nyhetshendelser live i tekst, bilder og video i egenutviklet livestudio der også lesere og eksperter kan bidra til å utvikle innholdet. Vi har lansert nye produkter, på papir og digitalt. Den digitale søndagsavisen «Adressa søndag» er unik på flere måter.

Brønnøysunds Avis

2013 var Brønnøysunds Avis 94. årgang. Avisen kommer ut med tre papirutgaver i uken. l tillegg er nyhetstrykket høyt på BAnett, Norges første nettavis, etablert 6. mars 1995.

Fosna-Folket

Vår visjon er å fortsatt være lokalavisa for alle fosninger. Det er i seg sjøl en utfordring i et distrikt som teller sju kommuner som i folketall og utvikling er svært ulike. Etter at Stortinget i juni 2012 vedtok å etablere kampflybasen for F-35 i Ørland, så har kommunene Ørland og Bjugn fått et helt annet fokus også i regional og nasjonal sammenheng. Kontrasten er stor til kommuner som Roan og Osen, som hver har under 1000 innbyggere. Viktige tema som har fått oppmerksomhet i 2013 er naturlig nok planleggingen av kampflybasen, men vindkraft har også fått bred oppmerksomhet. Det er utdelt konsesjoner, som om de realiseres, vil gjøre Fosen til et nasjonalt sentrum for vindenergi. Det er antydet investeringer på opp mot 20 milliarder kroner i Fosen i perioden fram til 2020 dersom alle konsesjoner bygges ut. For avisas digitale satsing har høsten 2013 vært en periode med sterk vekst, etter en sommer der vi opplevde svake brukertall digitalt.

Det er ti år siden bomstasjonene mellom øyene Hitra, Frøya og Fjellværøya forsvant og øyregionen ble ett marked for arbeid, handel, kultur og fritidsliv. Lokalavisa kikket inn i dragkampen som lå bak, på jubelen og skepsisen.

Hitra-Frøya

Hitra-Frøya går inn i jubileumsåret som stolt og sterk øyværing. Nedfelt i vår strategi er å være den beste formidler av lokal informasjon i øyregionen. Hitra-Frøya skal - uavhengig av kanal - inneholde stoff som interesserer flest mulig, gammel som ung.

Innherreds Folkeblad Verdalingen

Innherreds Folkeblad Verdalingen er et tradisjonsrikt mediehus som siden 1900 har fulgt med i verdalingenes liv og levnet. Vi finner vår plass i den digitale tid, og speiler Verdalingens hverdag og utfordringer i en omskiftende tid.

Levanger-Avisa

Dagliglivet i Levanger-Avisa er ikke preget av de store avsløringer. 2013 har vært et år uten de store dramatiske hendelsene, men vi har forsøkt å speile lokalsamfunnet på en best mulig måte, på nett og papir. Vi har en ambisjon om å utvikle oss redaksjonelt, og prøver ut nye ting, samtidig som vi holder fast på det som alltid har fungert for lokalavisa. Den redaksjonelle satsingen er skjermet i omstillingen som avishuset er gjennom. Den skal gjøre avisa mer robust til å møte åra som kommer.

Sør-Trøndelag

2013 ble et hektisk og ganske så strevsomt år for alle ansatte, og hele mediehuset har jobbet målrettet for å effektivisere drifta. Målet har vært å redusere ressursbruken på produksjon, for å frigjøre ressurser til innholdsproduksjon – med stor satsing på digitale innholdsprodukter. Med fasit i hånd synes jeg vi har lyktes godt!

Trønderbladet

Trønderbladets skal være nyhetsledende i sitt nedslagsfelt – både på papir og nett. Vi skal være den arenaen befolkningen velger for å hente og spre informasjon om det som skjer i lokalsamfunnet.