«Oppdraget» - journalistisk teamarbeid

• Viktig og engasjerende journalistikk • Samarbeid og kompetansedeling • Nye arbeids- og publiseringsformer • Leserne deltar og får innsyn

Som journalister og redaktører virker vi i en tid der det vi lærte i går, ikke alltid er hva vi trenger i dag. Brukerne vil ikke bare lese eller se, men også delta, og vi må beherske en rekke former for publisering.

 Med dette som bakgrunn lanserte Adresseavisen vinteren 2013 en større satsning vil kalte «Oppdraget»: Inspirert av realitysjangeren setter vi sammen team som får et journalistisk oppdrag. Teamene består av medarbeidere fra ulike avdelinger, med ulik alder og bakgrunn.

Tanken er å inspirere til kompetanseutveksling og til en enda mer sammensveiset redaksjon. Oppdragene gis av sjefredaktøren og tildeles med hele redaksjonen som tilskuere. Oppdraget kan ikke endres, og teamet må følge faste spilleregler. I to uker jobber teamet tett sammen, og publiserer saker underveis. Publikum kan delta med innspill og får innsyn i hvordan vi jobber.

Oppdrag 1 ga teamet oppgaven «Er buss og sykkelbyen Trondheim en suksess?». Teamet valgte å invitere hele byen til å delta og fikk i samarbeid med vår medielab utviklet et «bussbarometer» der leserne kunne gi sin mening om busstilbudet i byen. I løpet av en drøy uke deltok mange tusen. Lesernes synspunkter dannet grunnlag for svaret på oppdraget, som ble presentert både i avisen og i en rapport som ble overlevert til busselskapet AtB. En annen spennende nyvinning var direkte webtv-sending fra en buss i rute, der både passasjerer, politikere og ansatte i kollektivtransporten ble intervjuet.

Oppdrag 2 fikk tittelen «101 Drømmen - ti år etter». For ti år siden intervjuet Adresseavisen 101 ungdommer om deres drømmer for fremtiden og om hvordan de trodde Midt-Norge ville utvikle seg. Nå ba vi teamet spore opp ungdommene og finne ut om fremtiden ble som de håpet. Ved hjelp av medielaben ble det laget et interaktivt galleri der vi la inn svarene fra ungdommene for ti år siden. Dette ble oppdatert etterhvert som de nye svarene kom inn. Papiravisen ble brukt aktivt til å etterlyse ungdommene, og dekningen endte med et spesialnummer av helgemagasinet Ukeadressa.

Oppdrag 3 ønsket vi å rette mot et hett tema våren 2013; de høye boligprisene. Teamet produserte en rekke nyhetssaker og brukte leserne aktivt. Blant annet fikk leserne være med og bestemme hvilke spørsmål finansministeren skulle svare på. Oppdraget produserte en rekke førstesideoppslag. Det ble også utviklet en tjeneste der man kunne sjekke boligprisene i Midt-Norge.

Oppdrag 4 var inspirert av nyhetsoppslag om problemer i ungdomsmiljøet i Trondheim sentrum. Teamet fikk i oppgave å finne ut hvem «generasjon Z» er. Hva preger oppveksten til dagens ungdom? Hvilke problemer og utfordringer har de? Hvem blir de når de blir voksne? Et spennende grep teamet tok var å la ungdommene selv fortelle, både gjennom tekst og video. Det ble også laget en interaktiv «ordsky», og teamet var med ungdommer på maifest gjennom ei hel natt. En omfattende bildehistorie ble publisert i Ukeadressa.

Oppdrag 5 satte fokus på St. Olavs Hospital. Høsten 2013 ble Norges største sykehusutbygging avsluttet etter ti år. Vi ba teamet se på om målene med utbyggingen var oppnådd, og om pasientene var fornøyde. I tillegg til å be leserne si sin mening om det nye sykehuset, gjorde teamet en omfattende jobb for å presentere St. Olavs Hospital, blant annet gjennom interaktiv 3D-grafikk, nyskapende digitale fortellerformer og bruk av sosiale medier. Oppdraget munnet ut i en rapport, som sykehuset fikk overlevert, der lesernes meninger var samlet.

 Til sammen rakk vi i 2013 å gjennomføre fem Oppdrag. Det beste ble kåret på redaksjonens høstmøte, og vinnerteamet fikk en studiereise sammen. Samtidig har vi evaluert selve satsningen og kommet frem til at vi vil fortsette med Oppdraget også i 2014.

I tillegg til at vi har laget svært mye god og leserrettet journalistikk, er det å ha prøvd nye arbeidsmåter og blitt bedre kjent med kolleger, trukket frem som positive elementer ved Oppdraget. Kanskje kan man si at samfunnsoppdraget er satt inn i en moderne kontekst, ved at leserne så tydelig har fått bidra til journalistikken.

 Mye av stoffet er samlet her: www.adressa.no/nyheter/oppdraget

 

Legg til i min rapport