Mer mobile og mer ulike

Om kort tid vil mobiltelefonen bli den viktigste plattformen for nyhetsoppdatering for de fleste. Samtidig blir din nyhetsdag mer ulik min!

Tegning: Karl Gundersen

I løpet av få år har mobilen vokst fra bare å være en telefon til også å bli en av de viktigste kildene for nyheter og andre innholdstjenester. Bare det siste året har trafikken på Adresseavisens mobilutgave mer enn fordobblet seg, i likehet med utviklingen i andre mediehus.

Like viktig er det at bruken av mobil som nyhetsmedium også endrer våre medievaner. Morgenlesing av aviser, oppdatering noen ganger i løpet av dagen på nett og en kveldsstund foran TV-skjermen, suppleres av løpende oppdatering gjennom hele døgnet, uansett hvor du er.

Når mobiltelefon og nettbrett på kort tid er blitt en så viktig nyhetskanal, skyldes det selvsagt tilgjengelighet og teknologi. De fleste av oss har i løpet av kort tid kjøpt sin egen smarttelefon. Distributørene har bygget ut mobilnettet kraftig. Vi har dekning de fleste steder, og kapasiteten økes slik at man nå du kan laste ned krevende innholdstjenester med levende bilder.

Dette har utløst en enorm produktutvikling. Hver dag lanseres en rekke nye tjenester, spesialtilpasset mobilen. Særlig for de yngste er mobilen blitt viktig.

Den største endringen er at vi oppdaterer nyhetstjenestene våre mye hyppigere enn før. Vi dekker nyhetsbegivenheter når de skjer – i sann tid. Ikke bare i kontortiden, men gjennom hele døgnet, på alle ukens dager. Oftere og oftere dekker vi store og små nyhetsbegivenheter løpende. Gjerne med tekst, bilder og video. Det begynte med fotball, men gjelder nå stort sett alle områder.

Polaris Media har derfor i sitt strategiarbeid hatt særlig fokus på mobilen. Den viktigste konklusjonen i dette arbeidet har vært hurtigere nyhetsoppdatering. Mange redaksjoner har allerede endret sine publiseringsregler og turnuser. Redaksjonene er tidligere oppe og går senere i seng. Vi har også sett eksempler på at redaksjoner samarbeider om for eksempel nattberedskap.

En god mobilløsning krever mer enn tempo, også mangfold og bredde.

En god mobilløsning krever mer enn tempo, også mangfold og bredde. Når mobilen er blitt allemannseie, må en nyhetstjeneste på denne plattformen tilfredsstille alle krav til god journalistikk. Vårt innhold skal være opplysende, men også nyttig og underholdende, alt avhengig av tid og sted og den enkeltes interesser og behov.

Med et tastetrykk skifter vi mellom ulike nyhetskilder og andre tjenester. Knytningen til sosiale medier gjør at vi kan dele og delta i diskusjoner med kjente og ukjente.

Oftere og oftere opplever vi som jobber i en nyhetsredaksjon, at våre lesere bidrar til å belyse saker og hendelser med spørsmål, observasjoner, bilder og video. Journalistens rapporter spiller sammen med lesernes bidrag. På den måten ser vi at nyheter ikke bare er noe som sendes ut, men som skapes i dialog mellom avsender og mottaker.

I 2013 har vi eksperimentert med live-dekning av store nyhetssaker. Her har lesernes bidrag vært særlig viktige. Det så vi under valgdekningen. Enda mer kom lesernes engasjement til syne når de kraftige og ødeleggende stormene herjet kysten vår. Et annet viktig punkt i vår mobile strategi er derfor å utvikle live-verktøyene videre. Det handler om måten vi presenterer nyheter på, men kanskje enda mer behovet for å kunne rapportere med tekst, bilder og video der mobilen er eneste arbeidsredskap.

Mobilteknologien gir oss som mediebrukere større frihet. Vi kan velge og vi kan velge bort. Men den samme teknologien kan også brukes til å kartlegge våre medievaner. Sporene man legger igjen, kan utnyttes til å gi deg det innholdet du ser ut til å være interessert i. Over tid betyr det at medienes massemediefunksjon suppleres og delvis erstattes av personaliserte løsninger. Din mobil er ikke lik min.

I Polaris Media har vi allerede tatt i bruk digitale anbefalingsverktøy. Bruken av såkalte «big data» kommer til å bli en svært viktig del av medieutviklingen, redaksjonelt og kommersielt. Både ut fra sted, tid og interesse vil vi kunne peke på innhold og kommersielle tjenester av særlig relevans for den enkelte leser. Personalisering er derfor et av satsingsområdene i vår strategi.

Vi har også sett at mobilen er en rask, enkel og billig distribusjonskanal. Det gir rom for å utvikle ulike typer nisjeprodukter, både på innholdssiden og som nye kommersielle tjenester.

I vårt strategiarbeid har vi vært opptatt av å undersøke mulighetene på tre områder: 

  • Superlokalt innhold. I Tromsø eksperimenterer man allerede med disse mulighetene.
  • Egne nyhetstjenester for de yngste. Her må vi lære litt mer før vi kan lansere konkrete prosjekter.
  • Jobb. Mulighetene for å kombinere nyttig informasjon og nye annonseprodukter spesialtilpasset mobilen kan være særlig interessante. 

Jeg er opptatt av at våre redaksjoner skal være viktig også i den nye mobiltid. Vi vil også utnytte ny teknologi for å gjøre våre tjenester mer relevante for leserne og gi dem en større anledning til å delta i samfunnsdiskusjonen.

Vi firer likevel aldri på det helt grunnleggende: Uavhengig og åpen nyhetsformidling. Da kan det også hende at leserne får nyheter de ikke har bedt om. Det er også en del av det journalistiske samfunnsansvar.

Legg til i min rapport