#kompeTAnseuka i Trønder-Avisa

Digital utvikling handler i stor grad om kompetanse. Og ikke minst om å gi alle medarbeiderne muligheter til å skaffe seg ny kompetanse. Det har vi tatt på alvor i Trønder-Avisa.

I løpet av ei uke i oktober 2013 gjennomførte vi mer enn 40 kurs og seminarer for alle ansatte. Hensikten var å gi alle medarbeiderne en faglig oppdatering og ny digital kompetanse. Dette er en krevende øvelse når vi samtidig skal sørge for en god nettutgave og gode aviser hver dag. Det gamle feriestedet «Solstrand» i Flatanger ble redningen.

Siden 80-tallet har Trønder-Avisa eid Solstrand. Nye tider og endrede ferievaner hos folk gjorde at vi valgte å selge den fine perlen i Flatanger. Fagforeningene i bedriften kom med forslag om at vi skulle sette av deler av overskuddet fra salget til kompetansetiltak. Styret sa ja til ideen og administrasjonen satte i gang planleggingen.

En arbeidsgruppe på fire medarbeidere planla bruk av kompetansepengene, og de kom til at vi ville trenge 500 000 kroner for å gjennomføre et skikkelig kompetanseløft utover det vi har i de ordinære budsjettene. Det ble enighet om å bruke en halv million, mesteparten på en digital kompetanseuke i oktober og resten i en tilsvarende uke i januar hvor papiravisa sto i sentrum.

Den digitale kompetanseuka ble en stor suksess, takket være et relevant program, motiverte medarbeidere og en betydelig lagånd i hele organisasjonen. Vi brukte noe av pengene til å leie inn vikarer, særlig i redaksjonen, slik at flest mulig kunne delta mest mulig på de mange kursene vi hadde.

I ettertid har vi sett at dette var en viktig begivenhet for hele organisasjonen. Vi fikk bedre samhold og lagånd i hele organisasjonen. Vi fikk definitivt styrket den digitale kompetansen, noe vi blant annet har sett på betydelig økning i leveranser av video til nyhetsinnslag fra langt flere medarbeidere, og alle som i organisasjonen har følt at de har kjempet mot «papirtigere», ble sett, fikk komme fram med sine synspunkter og ble hørt.

Blant foredragsholderne på kompetanseuka var Hans Petter Nygård-Hansen, rådgiver i Geelmuyden. Kiese, Bjarne Tormodsgard, redaktør i Hallingdølen, Erik Thorstvedt, Pelle Sandstrak og Jonathan Falck i Stampen-gruppen. I tillegg var det en rekke dyktige interne foredragsholdere som fikk høy score i evalueringen på sine foredrag for kollegene.

I tillegg til lærdommen, fikk vi denne uka også knyttet kontakt med mange som bidro gjennom hele uka, og som i ettertid har fulgt oss opp og gitt konstruktive tilbakemeldinger. Men den aller viktigste betydningen av den digitale kompetanseuka kan oppsummeres i to punkter:
• Vi ble alle tvunget til å tenke annerledes når det gjelder måten vi jobber på.
• Vi fikk bygd intern stolthet og en felles erkjennelse av at utviklingen av våre digitale produkter er noe vi alle i mediehuset må stå sammen om. 

I tillegg til økt kompetanse og fellesskapsfølelse, var en viktig effekt at vi fikk mye ekstern oppmerksomhet, og at mange – ikke minst i sosiale medier – omtalte #kompeTAnseuka som noe positivt og nyskapende. Noe av dette skyldtes at vi også inviterte eksterne til å delta på noen av foredragene.

 Arve Løberg, sjefredaktør i Trønder-Avisa

Legg til i min rapport